Advertentie

Wereldhave Belgium maakt meer winst door opwaardering portefeuille

Vastgoedbevak Wereldhave Belgium zag zijn winst over 2006 met 53,7 procent stijgen tot 44,1 miljoen euro. Het direct resultaat (de winst uit de verhuur) kwam uit op 20,4 miljoen of 3,83 euro per aandeel. Dat is 1 procent boven het resultaat van vorig jaar en licht boven de eigen verwachtingen van het bedrijf. Wereldhave Belgium verwachtte een direct resultaat van 3,75 euro per aandeel. 2007 moet een verdere stijging van het direct resultaat tonen.

(tijd) De directe winst komt iets onder de verwachtingen uit. Analist Herman van der Loos van ING WB had gerekend op een winst per aandeel van 3,92 euro.

De huurinkomsten stegen netto met 1,1 miljoen euro tot 23 miljoen euro, mede dankzij de hogere huurprijzen voor commercieel vastgoed. Wereldhave haalt ongeveer 60 procent van zijn inkomsten uit shopping centra, de rest uit kantoorgebouwen. De vastgoed- en algemene kosten namen met 0,9 miljoen toe als gevolg van een terugname van provisies in 2005. Daardoor steeg het direct resultaat netto met 0,2 miljoen tot 20,4 miljoen euro.

Het indirect resultaat (de winst uit de portefeuille) steeg de voorbije 12 maanden 178 procent tot 23,7 miljoen euro. De totale waarde van de portefeuille bedroeg op 31 december 349 miljoen euro. Vooral in het vierde kwartaal werd de portefeuille van Wereldhave meer waard dankzij de goede Belgische vastgoedmarkt en de interesse van institutionele beleggers. De bezettingsgraad blijft met 83,9 procent onder het marktgemiddelde. Bovendien situeert de leegstand zich volledig in de kantoren. De bevak meldt wel dat het eind 2006 enkele huurcontracten kon afsluiten voor zijn gebouwen in Vilvoorde en Berchem.

Wereldhave Belgium stelt voor een brutodividend van 3,75 euro per aandeel uit te keren, evenveel als een jaar terug. De intrinsieke waarde van het aandeel steeg het afgelopen jaar tot 67,22 euro per aandeel, tegen 62,61 euro een jaar terug.

Voor 2007 verwacht Wereldhave een verdere stijging van de directe winst en een hogere bezettingsgraad van de kantoren. De start van de uitbreiding van het winkelcentrum in Nijvel is gepland voor eind 2007.

Wereldhave Belgium is het voorwerp van een gerechtelijk onderzoek naar kasgeldfraude. Eind 2006 berichtte De Tijd dat de openbare aanklager de ontbinding van het bedrijf vraagt, alsook de verbeurdverklaring van het grootste winkelcomplex uit de portefeuille. Wereldhave zou een kasgeldconstructie opgezet hebben met de Zweed Jarl Amundsen en de opbrengst van de constructie witgewassen hebben in het Luikse winkelcomplex Belle-Ile. Wereldhave gaat in zijn persbericht ter gelegenheid van de jaarresultaten niet in op de zaak. Het meldt enkel dat de raadkamer op 20 februari besloot de zaak uit te stellen tot 23 maart. DS

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud