Wessanen halveert bedrijfswinst in eerste halfjaar

(tijd-nieuwslijn/betten beursmedia news) - Wessanen heeft over de eerste helft van 2002 een winst uit gewone bedrijfsuitoefening pre goodwill behaald van EUR 21,6 miljoen tegen EUR 41,7 miljoen een jaar eerder. Dit heeft het concern woensdag bekendgemaakt. De winst per aandeel daalde van EUR 0,49 naar EUR 0,31. Analisten gingen gemiddeld uit van een winst per aandeel van EUR 0,39.

Het bedrijf stelde woensdag de verwachting voor 2002 neerwaarts bij. Het bedrijf kan de verwachting voor 2002 van een winst per aandeel van EUR 0,85 naar eigen zeggen niet handhaven. Wessanen gaat nu uit van een winst per aandeel voor goodwill van EUR 0,71. De nettowinst voor goodwill zal EUR 50 miljoen bedragen, zo verwacht het bedrijf nu. Voor 2003 voorziet Wessanen een groei van de winst per aandeel voor goodwillvan tenminste 15% tot EUR 0,82.

Wessanen wijst bij de verlaging van de verwachting op het uitblijven van een economisch herstel in de Verenigde Staten in de tweede helft van 2002. Recente mededelingen over de beeindiging van verkoopcontracten betreffende specialiteiten, welke vanaf de tweede helft van 2002 van kracht zullen zijn, in combinatie met tegenvallende juli-resultaten bij Tree of Life North America, zullen volgens Wessanen een nog sterkere druk op de resultaten van 2002 geven.

Als gevolg van genomen interne maatregelen, zoals besparingen door middel van regionalisatie van de activiteiten van Tree of Life North America, en het wegblijven van eenmalige kosten, in combinatie met een verdere integratie van Tree of Life Europe, specifieke winstverbeteringsplannen voor Cereals en nieuwe verkopen aan Wild Oats, verwacht Wessanen voor 2003 weer een winstgroei.

Wessanen handhaaft de langetermijndoelstelling voor de periode 2002-2006 van een winstgroei per aandeel voor afschrijving goodwill van gemiddeld tenminste 10% per jaar.

Wessanen keert dit jaar een interim-dividend uit van EUR 0,15, gelijk aan een jaar eerder. Op basis van de sterke balans en het vertrouwen in de resultaten in 2003 en de volgende jaren streeft Wessanen ernaar het dividend over geheel 2002 eveneens ongewijzigd te laten op EUR 0,58.

In de eerste helft van 2002 daalde de omzet van EUR 2.115,7miljoen tot EUR 1.449,5 miljoen, waar analisten uitgingen van een omzet van EUR 1.522 miljoen. De EBITA (bedrijfsresultaat voorafschrijving goodwill) uit voortgezette activiteiten daalde van EUR 43,2 miljoen naar EUR 36,6 miljoen.

'Zoals wij in februari al aankondigden zijn de resultaten over het eerste halfjaar duidelijk beinvloed door de desinvesteringen van onze Amerikaanse zuivelbedrijven, GFI en het belang in Campari', zo stelt bestuursvoorzitter M. Zondervan woensdag in een persbericht. 'Als ik verder naar de resultaten van de bestaande activiteiten kijk ben ikover het algemeen tevreden over Europa. Met name de groei van onze sterke merken in natuurvoeding geeft aan dat we in de goede markt met de juiste merken actief zijn.'

'In de VS ligt dit echter anders. Daar staan wij onder druk. Door de aanhoudende economische recessie daar zijn retailers op zoek naar kostenverlaging. Dit leidt tot omzetverlies en margedruk. Om deze druk het hoofd te bieden zullen we de reeds ingezette reorganisatie intensiveren om onze kostenbasis te verlagen en ons nog meer te richten op onze rol als concurrerende en innovatieve supply chain partner.'

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud