Winst D'Ieteren stijgt 15%

(tijd-nieuwslijn) - Het courante resultaat na belasting, groepsaandeel, van D'Ieteren is in 2004 gegroeid met 14,9 procent tot 96,4 miljoen euro. De autodistributie presteerde erg goed, maar de autoverhuur leverde minder winst op.

In de sector autodistributie is een vooruitgang geboekt van 19,0 % tot 43,9 miljoen euro, hoofdzakelijk door de stijging van de verkoopvolumes van voertuigen. De autoverhuur daalde in 2004 met 10,3 % tot 24,3 miljoen euro omwille van moeilijke marktomstandigheden. De voertuigbeglazing steeg met 41,7 % tot 28,2 miljoen euro dankzij de groei van de bedrijfsopbrengsten en van de bedrijfsmarge en als gevolg van de overname in juli 2004 van een extra 12 % in Belron.

Het nettoresultaat, groepsaandeel, bedraagt 45,6 miljoen euro tegenover 5,1 miljoen euro in 2003, rekening houdend met een uitzonderlijke kost na belasting, groepsaandeel, van 18,3 miljoen euro. Het voorgestelde brutodividend voor het boekjaar 2004 is 2,31 euro per aandeel, onveranderd in vergelijking met 2003.

Tot slot meldt het bedrijf in zijn communiqué dat in januari 2005 het indirecte belang van D'Ieteren in Belron met 4,5% werd verhoogd.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud