Winst Nationale Bank verdubbelt

(tijd) - De winst van de Nationale Bank is in 2005 met 113 procent gestegen tot 359 miljoen euro. Dat blijkt uit het jaarverslag. De spectaculaire winstgroei is vooral te danken aan de toename van de biljettenomloop. Ook de stijging van de Amerikaanse rente en de betere resultaten van de Europese Centrale Bank (ECB) speelden een rol. Het dividend stijgt slechts met 2,7 procent.

De Belgische centrale bank heeft een uitstekend jaar achter de rug dankzij een combinatie van factoren. De omloop van eurobankbiljetten die wordt toegerekend aan de Nationale Bank steeg met ruim 15 procent. Daardoor groeide het volume van de activa die de Nationale Bank aanhoudt als tegenpost voor de bankbiljetten en stegen de rente-inkomsten. Bovendien profiteerde de Nationale Bank van de rentestijging in de VS. Haar deviezenreserve bestaat voor meer dan 90 procent uit dollars. Voorts moest de Nationale Bank geen voorziening aanleggen om verliezen van de ECB op te vangen. De ECB boekte in 2004 verlies als gevolg van de sterke dollardaling. Dat verlies kostte de Nationale Bank toen bijna 49 miljoen euro.

De Nationale Bank verminderde de voorziening voor toekomstige wisselkoersverliezen met 160 miljoen euro omdat ze te groot was geworden in verhouding tot het wisselkoersrisico. Het is mogelijk dat sommige minderheidsaandeelhouders negatief reageren op deze transactie. Deminor daagde in 2004 de Nationale Bank voor de rechtbank na een gelijkaardige vermindering van de provisie in 2003. Maar de belangenverdediger van minderheidsaandeelhouders verloor de rechtszaak.

De meerwaarde van 299 miljoen euro op de verkoop van 30 ton goud had geen invloed op de winst. Ze werd immers geboekt op een onbeschikbare reserverekening.

De forse winststijging leidde niet tot een wijziging van het dividendbeleid. Het dividend volgt sinds jaren ongeveer de stijging van de index van consumptieprijzen. De Nationale Bank verhoogt het nettodividend met 2,7 procent tot 51,35 euro per aandeel. De totale dividenden bedragen 27,4 miljoen euro of amper 7,6 procent van de nettowinst.

De goede resultaten van de Nationale Bank zijn een meevaller voor de federale overheid en het personeel. Vóór de verdeling van de winst kreeg de Staat al 140 miljoen als zijn aandeel in de inkomsten van de bank. Bij de winstverdeling krijgt de Staat een dividend van 13,7 miljoen en een extra uitkering van 58,8 miljoen. Het personeel ontvangt 28,7 miljoen of gemiddeld 13.500 euro per personeelslid.

De Nationale Bank legde geen voorziening aan voor de rechtszaken die nog lopen. 'De Bank acht al die vorderingen ongegrond.' De Nationale Bank merkt op dat ze in 2005 alle rechtszaken heeft gewonnen en hoopt dat de verwarring over haar specifiek statuut nu voorbij is. 'Zij hoopt tevens dat de vonnissen een einde zullen maken aan de polemieken en aan de ongegronde speculaties rond haar aandeel', aldus gouverneur Guy Quaden.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud