Wisselen van stroomleverancier geeft soms problemen

(tijd) - Sommige verbruikers die veranderen van elektriciteits- of aardgasleverancier, klagen dat ze zowel facturen van de oude als van de nieuwe leverancier ontvangen. Met de verwerking van de meterstanden lopen ook zaken mis. De Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en de Gasmarkt (VREG) wil dat de sector de procedure voor het wisselen van elektriciteits- of aardgasleverancier verbetert.

Steeds meer elektriciteits- en aardgasverbruikers in Vlaanderen schakelen over van hun standaardleverancier naar een nieuwe leverancier. De VREG schat dat op 1 december al 2,3 procent van de drie miljoen Vlaamse gezinnen voor een nieuwe elektriciteitsleverancier had geopteerd. Voor aardgas was dat net geen procent. Het percentage ligt ondertussen wat hoger.

De leverancierswissel verloopt echter niet altijd vlot. De VREG ontving hierover recentelijk nog klachten. Ze vergadert hierover vandaag met het bedrijf Indexis. Indexis is verantwoordelijk voor de opname van de stand van de aardgas- en elektriciteitstellers bij de gemengde distributienetbeheerders. De zuivere distributienetbeheerders nemen de meterstanden zelf op. Ongeveer 80 procent van alle Vlaamse gezinnen is aangesloten bij een gemengde distributienetbeheerder, de overige bij een zuivere distributienetbeheerder.

'Er zijn mensen die klagen dat ze nog facturen ontvangen van hun oude leverancier', legt André Pictoel, de voorzitter van de VREG, uit. 'Er zijn ook gevallen waar voor de eindafrekening een geschatte meterstand is gebruikt, in plaats van de doorgegeven meterstand. Dat doet ons vermoeden dat er toch nog fouten zitten in de systemen en de procedures.' De instantie gaat ook met de standaardleveranciers Electrabel en Luminus kijken of er aanpassingen nodig zijn. 'Ik heb al mensen horen zeggen dat ze door alle rompslomp die is ontstaan, spijt van hebben van leverancier te hebben gewisseld. Dat is natuurlijk niet goed, omdat dat de ontwikkeling van de marktwerking kan afremmen.'

Jan Robbrechts, de commercieel directeur van de elektriciteitsleverancier Luminus, bevestigt dat sommige mensen dubbele facturen hebben gekregen. 'Er waren enkele gevallen. Na elke melding is de situatie rechtgezet. Het heeft wel voor vertraging gezorgd.' Op de klantendienst van Electrabel klinkt een gelijkaardige melding. 'De behandeling van de dossiers van de mensen die overschakelen kan wat extra tijd in beslag nemen. Daarom vallen soms nog tussentijdse facturen bij mensen in de bus waar dat niet zou mogen', luidt het. In minstens een geval liep een wissel in het honderd omdat de webstek van Indexis de eindmeterstand niet had geregistreerd. EDL

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud