Zelfstandige kleinhandel: 80 winkels gesloten door acties

(tijd-nieuwslijn) - In de zelfstandige kleinhandel hebben de vakbonden vandaag/vrijdag met vliegende stakingspikketten in het hele land zo'n 80-tal zelfstandige detailhandelswinkels gesloten.

Er is nog steeds geen zicht op een uitkomst uit het sociaal conflict, dat in essentie draait om de syndicale vertegenwoordiging in de winkels. De houding aan beide kanten wordt steeds harder: de vakbonden plannen na de paasvakantie nieuwe sociale acties en de werkgeversorganisaties bereiden gecoordineerde juridische acties voor.

In totaal zijn er in Belgie zo'n 600 zelfstandige supermarkten. Volgens Erwin De Deyn van BBTK/Setca bleven in Vlaanderen zo'n 25 winkels gesloten, in Brussel 5 en in Wallonie een 40-tal. In hoofdzaak werden de GB Partners en Intermarchés getroffen, maar ook enkele AD Delhaizes en Spar-winkels bleven dicht. Op de website van werkgeversorganisatie Unizo staat dat in Vlaanderen 11 winkels zelfstandige supermarkten geblokkeerd werden.

In Aalst bekwam 1 eigenaar van een zelfstandige supermarktketen van de rechter een stakingsvordering met dwangsom. De vakbonden hebben na kennisneming van het vonnis het pikket opgebroken. De vakbonden hebben wel meteen derdenverzet tegen het vonnis aangetekend. Unizo geeft toe dat het aan zijn leden een mandaat heeft gevraagd om gerechtelijke stappen te ondernemen bij toekomstige acties. "In Aalst gaat het om een individuele demarche van een eigenaar die niet langer wilde wachten, maar wij hebben wel onze leden aangeschreven om hen te vragen materiaal te verzamelen om te bewijzen dat de acties van de vakbonden onrechtmatig zijn". Daarnaast heeft Unizo een advocatenkantoor aangesproken, zodat bij volgende acties op een gecoordineerde wijze juridische stappen kunnen genomen worden.

De vakbonden stellen dat de werkgeversorganisaties (Unizo, zijn Waalse tegenhanger UCM en Fedis) het herenakkoord schenden als ze naar de rechtbank stappen. De werkgeversorganisaties verwijten op hun beurt dat de vakbonden met hun acties sowieso het gentlement's agreement hebben geschonden doordat niet-werknemers van de winkels bij de acties betrokken worden.

Zowel van de kant van de werkgevers als van de vakbonden is te horen dat het conflict totaal vast zit. De werkgeversorganisaties willen onder geen beding tegemoet komen aan de vakbondseis in elke zelfstandige supermarkt een syndicale vertegenwoordiging te krijgen. Unizo zweert bij het systeem van de regionale overlegorganen. De sociaal bemiddelaar, die werd aangezocht door de voorzitter van het paritaire comite voor de bedienden uit de zelfstandige kleinhandel, slaagt er niet de partijen rond de tafel te brengen.

Erwin De Deyn van BBTK/Setca zegt dat de vakbonden volgende week gaan vragen aan de federale minsiter van Tewerkstelling, Laurette Onkelinx, een speciale bemiddelaar aan te stellen. Volgens Luc Ardies, woordvoerder van Unizo, staan alleen de eisen van een syndicale vertegenwoordiging en de syndicale premie een sociaal akkoord in de weg. "Over de andere eisen, toename van koopkracht en de flexibele uurregeling, zijn wij best bereid te praten."

GDC

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud