EC keurt fusie tussen Suez en GdF goed

De Europese Commissie heeft vandaag/dinsdag groen licht gegeven voor de fusie tussen Suez en Gaz de France. 'De Commissie heeft in deze zaak op verregaande toezeggingen aangedrongen als garantie voor daadwerkelijke concurrentie op de Belgische en Franse energiemarkten', verklaart Neelie Kroes, Europees Commissaris voor Concurrentiebeleid.

(tijd) Uit een grondige studie bleek dat de geplande transactie op de gas- en stroommarkten in België en Frankrijk, zonder de voorgestelde toezeggingen, de transactie de daadwerkelijke concurrentie aanzienlijk zou belemmeren. Om deze mededingingsbezwaren weg te nemen, hebben Gaz de France en Suez een pakket corrigerende maatregelen aangeboden.

Het meest opvallend is dat Suez de onderneming Distrigas (met inbegrip van haar activiteiten in Frankrijk) afstoot en zeggenschap over Fluxys opgeeft. GdF zal dan weer haar belang in SPE van de hand doen en, om de bezwaren op de markt voor stadsverwarming weg te nemen, haar dochter Cofathec Coriance afstoten. Voorts zal er in België en Frankrijk een aantal investeringsprojecten worden uitgevoerd die de infrastructuurcapaciteit moeten versterken. Daardoor kunnen nieuwe concurrenten makkelijker toegang tot de markt krijgen.

Een ander belangrijk punt is dat het functioneren van de Hub Zeebrugge wordt versterkt door één ingangspunt tot stand te brengen dat alle netwerken die in Zeebrugge aankomen, verbindt en door de hub te laten exploiteren door een onafhankelijk bedrijf, Fluxys, dat niet meer onder de zeggenschap van Suez zal staan.

Jan De Schamphelaere

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud