Elia ziet halfjaarwinst 9 procent zakken

Algemeen directeur Daniel Dobbeni ©AFP

Elia heeft in het eerste halfjaar een licht hogere omzet kunnen boeken, hoewel het elektriciteitsverbruik is afgenomen als gevolg van de economische crisis. De nettowinst van de hoogspannings netbeheerder kwam 9,2 procent lager uit op 42,2 miljoen euro, geheel in de lijn met de verwachtingen van het bedrijf.


Elia zag zijn omzet over de eerste zes maanden van het jaar met 2,6 procent aandikken tot 373,5 miljoen euro. De opbrengsten uit het gebruik van het net bleven stabiel ten opzichte van de eerste jaarhelft van 2008, hoewel de elektriciteitsafname met 8,6 procent is teruggevallen. De daling van de elektriciteitsafname werd grotendeels gecompenseerd door de opbrengsten die Elia kon halen uit de afnametarieven voor pompcentrales, legt Elia uit.

De internationale inkomsten daalden met 26,1 procent ten opzichte van vorig jaar, vooral op het niveau van de dagcapaciteit. Die daling toont volgens de netbeheerder aan dat de koppeling van de Belgische, Franse en Nederlandse elektriciteitsmarkt goed functioneert. Wanneer de elektriciteitsprijzen tussen deze drie markten samenlopen, zijn er minder inkomsten van de elektrciteitsveiling, luidt het.

Elia's bedrijfskasstroom (ebitda) viel met 2,8 procent terug tot 158,3 miljoen euro, terwijl de bedrijfswinst met 4,3 procent daalde tot 109,5 miljoen euro. Die daling is volgens de hoogspanningsnetbeheerder te wijten aan het feit dat de bedrijfsopbrengsten met 7,2 miljoen euro zijn teruggevallen omdat de inflatie veel lager uitkwam dan het Planbureau had ingeschat.

Volgens de prognoses van het Planbureau had Elia 4,4 miljoen euro meer kunnen uitgeven dan in de eerste helft van vorig jaar. Maar door de negatieve inflatie ziet Elia zich door de regulering nu verplicht 7,2 miljoen euro terug te geven aan de tarieven. De tarieven die Elia hanteert moeten worden goedgekeurd door de federale energieregulator, de CREG.

PS

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud