'Energieprijs stijgt nooit met 30 procent'

Zal Electrabel de gasprijzen volgend jaar met 30 procent optrekken, zoals het eerder aankondigde? Suez-bestuurder Etienne Davignon gelooft er niets van. 'U zult zien dat de prijzen nooit met 30 procent stijgen.' We spraken Etienne Davignon, kort nadat hij minister van Energie Marc Verwilghen (Open VLD) ook al was gaan geruststellen over de Pax Electrica, die voorziet in de liberalisering van de Belgische energiemarkt.

(tijd)

Heeft de Belgische regering nieuwe voorwaarden gesteld voor de liberalisering van de energiemarkt?

Etienne Davignon: 'Neen. We wilden vooral de gewesten erbij betrekken. Want er is altijd enige onzekerheid geweest over de mate waarin de gewesten zich zouden engageren in de Pax Electrica die door de federale regering was goedgekeurd. De gewesten waren nooit tegen de Pax Electrica, maar het was niet zo duidelijk. Nu de federale regering een regering van lopende zaken is, wilden we geen gewestelijke initiatieven zien opduiken.'

Waarover hebt u het dan concreet gehad?

Davignon: 'We hebben uiteengezet hoe we tot de fusieconstructie zijn gekomen. Essentieel was dat de Franse privatiseringswet voor Gaz de France voorschrijft dat de Franse staat te allen tijde een belang van minstens 34 procent moet houden. Dat hield in dat de Franse staat aandelen moest bijkopen, maar ze had daarvoor geen geld. Een andere mogelijkheid was dat Suez een superdividend zou uitbetalen. Maar dat zou de indruk wekken dat de Franse staat het dividend uitbetaalde aan de privéaandeelhouders van Suez - bovenop de privatisering van GDF. Er bleef maar één oplossing over: het gedeeltelijk afsplitsen van Suez Environnement, waarbij we wel de controle over het bedrijf in handen hielden.'

Als dat de enige oplossing was, waarom sloot Gérard Mestrallet op de persconferentie donderdag de verkoop van de milieupoot dan nog uit?

Davignon: 'Toen vroeg Sarkozy nog de volledige afsplitsing van de milieupoot. En daarop hebben wij altijd gezegd: jamais. Als dat moest, dan lieten we de fusie liever varen. Vandaar de reactie van Mestrallet. Ik had het misschien wat anders verwoord, een beetje meer ambigu, in Davignon-stijl. Mestrallet heeft het gezegd zonder er doekjes om te winden.'

'Er was wel overeenstemming in onze raad van bestuur om iets met de milieuactiviteiten te doen. Maar het was uitgesloten de meerderheid te laten varen zonder de controle te behouden, want dat had zware financiële en fiscale gevolgen voor ons. We hadden dan ook laten weten dat we bereid waren een minderheid van de milieutak naar de beurs te brengen. Maar Sarkozy wou dat Suez uitsluitend een energiebedrijf werd.'

'Vandaar dat we donderdag aan de buitenwereld moesten zeggen dat we niet akkoord waren met Sarkozy. Anders had bovendien de indruk ontstaan dat hij besliste en wij maar moesten tekenen. Dat wilden we niet, zeker niet met het oog op de verhouding met de nieuwe publieke aandeelhouder van de fusiegroep. We hebben genoeg problemen gehad met Dominique de Villepin, die vanaf het begin de fusie tussen Suez en Gaz de France voorgesteld heeft als een politieke beslissing. Terwijl het dat nooit is geweest. De perceptie stond haaks op de realiteit, maar er was niets meer aan te doen.'

Wat is er gebeurd tussen de uitspraken van Mestrallet op donderdag en vorige maandag, toen de fusie officieel is aangekondigd?

Davignon: 'Sarkozy moest begrijpen dat er geen fusie zou zijn als we geen andere formule vonden. De aandeelhouders moesten zeggen dat ze akkoord gingen met ons. En we moesten ervoor zorgen dat onze positionering een compromis niet onmogelijk maakte.'

In Frankrijk is de deal rond, maar hier in België vraagt CD&V wel een heronderhandeling van de Pax Electrica.

Davignon: 'De vraag waarop wij nu een antwoord hebben moeten geven, was of er iets veranderd is, nu de fusie doorgaat. Ons antwoord is: neen. We houden ons aan onze engagementen in de Pax Electrica.'

'Iedereen weet wel dat een nieuwe regering altijd iets nieuws wil doen. CD&V heeft de oude Pax Electrica bekritiseerd en moet dus een initiatief nemen.'

CD&V wil meer concurrentie om de elektriciteits- en gasprijzen betaalbaar te houden voor de Belgische consument.

Davignon: 'Als je de zaken economisch bekijkt, moet je toegeven dat de Belgische markt geen significante rol speelt in de manier waarop de prijzen worden vastgelegd. Dat gebeurt ieder jaar op 1 januari via één beurs die functioneert voor de Benelux, Duitsland en Frankrijk. Dat betekent dat onze positie in België geen invloed heeft op de energieprijzen in de hele regio. Iedereen begrijpt dat, maar de perceptie is dat de prijzen lager zouden zijn indien er meer concurrentie zou zijn in België. Ik ben overtuigd van het tegenovergestelde.'

'Mocht ik in de regering zitten, dan zou ik liever hebben dat Electrabel 90 procent van de markt in handen heeft. Het is voor Electrabel dan heel belangrijk goede betrekkingen te hebben met de regeringen en de deelregeringen. Met één grote speler heb je als regering meer macht dan als er vele kleintjes zijn. Als kleine vis kan je zeggen dat je de concurrentie volgt.'

Waarom heeft Electrabel voor volgend jaar spectaculaire prijsstijgingen met 30 procent voor gas en elektriciteit aangekondigd?

Davignon: 'U zult zien dat de prijzen nooit met 30 procent stijgen. Dat was een projectie van wat de gevolgen zouden kunnen zijn van de stijging van de aanvoerprijzen van gas. Dat kan gaan tot 30 procent. De federale energieregulator CREG lekte de informatie naar een krant en ineens was er sprake van dat Electrabel de prijzen tot 30 procent zou verhogen. Wij hebben de zaken niet meer kunnen rechttrekken.'

Dat kunt u nu nog altijd: aan welke prijsstijging mogen we ons dan wel verwachten?

Davignon: 'We kunnen vandaag nog altijd niet precies zeggen hoeveel procent de prijsstijging zal bedragen. Ik ga er nu nog geen cijfer op plakken dat daarna weeral onjuist zou blijken te zijn. Une fois ça suffit, hein... Binnen een maand zou het beeld veel duidelijker moeten zijn.'

RUSLAND

Electrabel moet straks activa verkopen. Hebben bepaalde groepen al blijk gegeven van interesse?

Davignon: 'Iedereen wil die activa. Maar we gaan zien wat ons daarvoor in ruil wordt voorgesteld. De markten die ons interesseren zijn de Benelux, Frankrijk en Duitsland. Die vormen een echte regionale markt. De economische basis is er, de connecties ook. Italië interesseert ons ook, want we hebben daar ook al een positie uitgebouwd. Naar Lichtenstein gaan we wellicht niet.'

En Rusland?

Davignon: 'We staan daar zeer wantrouwig tegenover. Vooreerst omdat we niet zeker zijn dat men ons productiefaciliteiten wil geven. En dan interesseert het ons niet.'

En wat met de verkoop van Distrigas? Is het Russische Gazprom een van de kandidaten?

Davignon: 'Er zijn op dit ogenblik geen contacten met Gazprom.'

De Belgische overheid heeft een gouden aandeel in Distrigas. Heeft die al een voorkeur uitgesproken?

Davignon: 'Neen. Maar dat verrast u wellicht niet.'

Volgens de Pax Electrica trekt Suez zich ook terug uit Fluxys. Is het al duidelijk hoe en wanneer de Belgische gemeenten het Suez-belang in Fluxys zullen kopen?

Davignon: 'Het is altijd hetzelfde verhaal. Iedereen wil iets doen tot er betaald moet worden. Wij hebben ons geëngageerd in de Pax Electrica, maar de uitvoering van het akkoord is nog niet begonnen.'

Wim VAN DE VELDEN

Michaël SEPHIHA

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud