Fluxys heeft geen last van crisis

Foto Ivan Put ©Ivan Put

De economische crisis heeft geen vat op gasnetwerkbeheerder Fluxys. Die zag de omzet immers stijgen van 244 miljoen euro tot 350 miljoen euro, terwijl de winst aandikte tot 60 miljoen euro, van 55,8 miljoen euro een jaar eerder.

(tijd) - Opmerkelijk aan deze cijfers is dat Fluxys eigenlijk meer omzet en winst haalde. Omdat het bedrijf in een staat van onzekerheid verkeert omtrent enkele tariefbeslissingen van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG), kiest het bedrijf er echter voor om voorzichtig te zijn, en volgens het slechts mogelijke scenario te rapporteren.

De CREG legde in juni 2008 voorlopige vervoers- en opslagtarieven op, waarmee Fluxys het niet eens was. De gasnetwerkbeheerder kon die beslissingen laten schorsen. In afwachting van een definitieve uitspraak hanteerde het bedrijf de oude tarieven. Mocht de definitieve beslissing van de rechtbank de CREG gelijk geven, dan bestaat het risico dat Fluxys de meeropbrengsten eruit moet terugbetalen. Vandaar de voorzichtigheid van het bedrijf, dat voor die meeropbrengsten voorzieningen heeft geboekt.

Maar zelfs zonder de hogere tarieven in rekening te brengen, kan de gasnetwerkbeheerder dus puike cijfers voorleggen. Nochtans lag de afgenomen hoeveelheid gas door de industrie beduidend lager dan de voorgaande jaren, omwille van de crisis. Fluxys heeft hier als transporteur echter geen last van. Industriële spelers nemen hun voorraden immers af van tussenspelers, die bij Fluxys capaciteit boeken. Die capaciteit wordt betaald voor een jaar, ongeacht de grootte van afnames. Of dit zich kan vertalen in minder geboekte capaciteit in de toekomst, liet Fluxys in het midden.

Voorts bleek de activiteit in de LNG-terminal van Zeebrugge mooi vooruit gegaan in het eerste halfjaar. 43 schepen losten hun lading in de terminal, tegenover 17 in het eerste halfjaar van 2008. Ook het gasknooppunt Hub in Zeebrugge deed het goed, met recordcijfers in het eerste halfjaar.

Fluxys herhaalt het voornemen om een dividend uit te keren dat minstens gelijk is aan dat van vorig jaar, 'behoudens belangrijke onvoorziene omstandigheden'. Voorts geeft het bedrijf vooruitblikkend nog mee dat het een in juni een marktbevraging heeft gestart om de vraag naar bijkomende capaciteit naar Luxemburg in te schatten. De netwerkbeheerder startte eveneens studies om in Zeebrugge een tweede aanlegsteiger te kunnen bouwen, zodat ook hervergassingsschepen kunnen worden ontvangen.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud