'Kerncentrale sneller vergund dan windmolen'

©COPYRIGHT Chris Pennarts/Holland/Hollandse Hoogte

Het Nederlandse energieconcern Delta startte de vergunningsprocedure voor een nieuwe kerncentrale in het Zeeuws Borssele. ‘Het vergunningstraject voor een kerncentrale in Nederland loopt sneller dan voor windmolens’, zegt gedelegeerd bestuurder, Peter Boerma. Delta groeit ook sterk in milieu. Dochter Indaver nam samen met het infrastructuurfonds NIBC zopas het Duitse milieubedrijf SAV over.

(tijd) - Het Zeeuwse Delta, de nummer vier in energie in Nederland na Essent, Nuon en Eneco, wil een veelzijdig nutsbedrijf blijven en koestert zowel de afdeling energie, water, milieu als telecommunicatie. Haast alle andere energieconcerns in Europa stoten hun afdeling milieu af en Delta versterkt zelfs deze tak.

Dochter Indaver (60% Delta) kocht zopas samen met het Nederlandse infrastructuurfonds NIBC het Duitse milieubedrijf SAV, dochter van E.ON en Arcadia. SAV uit Hamburg haalt 150 miljoen euro omzet. De totale milieu-afdeling van Delta is nu pro forma al goed voor 0,5 miljard euro omzet. Het is groter geworden dan de aardgas-divisie van Delta, maar nog altijd kleiner dan elektriciteit.

‘We kiezen heel bewust voor dit multi-utility-model’, zegt Boerma. ‘Met een geografische basis van 380.000 mensen (200.000 gezinnen) heeft Delta geen andere keuze om verder te groeien. Delta is in handen van de Zeeuwse gemeenten en de provincie Zeeland en heeft als doel nutsvoorzieningen uit te bouwen. De overeenkomst met de aandeelhouders om jaarlijks minstens 50 miljoen euro of de helft van de nettowinst uit te keren, verplicht Delta om zijn activiteiten voortdurend uit te breiden.

Door die beperkte basis koos Delta resoluut voor de industriële sector om door te groeien. Indaver, dat vooral industrieel afval verwerkt, past perfect in die strategie, zegt Boerma nu. Maar de productie van CO2-vrije elektriciteit blijft prioritair voor Delta, aldus Boerma.

Bood de liberalisering van de energiemarkt in Europa geen kans voor Delta om te groeien?

Boerma: ‘We hebben van die liberalisering ook dankbaar gebruik gemaakt om over andermans netten veel zakelijke klanten in Nederland te winnen, vooral multinationals. De omzet van Delta in elektriciteit komt nu al voor drie vierden van bedrijfsklanten buiten Zeeland. die willen we blijven bedienen met goedkope elektriciteit en andere diensten, onder meer milieu. In dat kader paste Indaver met zijn industriële relaties zeer goed in onze strategie.

U juicht dus de liberalisering en de opsplitsing in productie en transport van energie toe?

Boerma: ‘Zeker niet. Het hoogspanningsnet verzelfstandigen via Tennet tot daar toe, maar de productiebedrijven verbieden rechtstreeks aan klanten te leveren is geen goede oplossing. We hebben nu op het distributieniveau een nieuw bedrijf moeten creëren, Delta Netwerkbedrijf (DNWB), dat per 1 juni dit jaar elektriciteit levert. DNWB heeft dezelfde aandeelhouders als Delta. Maar geloof me, de mensen bellen nog altijd naar Delta als er problemen zijn. De unbundling is voor mij de oplossing voor een niet bestaand probleem.

Is de keuze voor kernenergie in het kritsiche Nederland niet erg gewaagd?

Boerma: ‘ We kiezen voor CO2-vrije en zo goedkoop mogelijke elektriciteit. Kernenergie beantwoordt het best aan die criteria. Door enkel te focussen op hernieuwbare energie zal binnen enkele decennia het licht uitgaan. Dat kunnen we onze Zeeuwse klanten niet aandoen. We zullen enkel investeren in kernenergie indien er een maatschappelijk draagvlak is. Dat testen we uit door de vergunningsprocedure voor de bouw van een kerncentrale op te starten.

Vreest u niet in een eindeloze procedureslag verzeild te geraken met die aanvraag ?

Boerma: ‘We schatten de duur van het vergunningstraject op 3 tot 4 jaar. Het is beter dat de Nederlandse politici aan de hand van een concrete aanvraag uitmaken of ze dat traject willen aflopen. De site in Borssele is daarvoor al ruimtelijk voorbestemd. Er is nog ruimte voor 3 kerncentrales van elke 1.200 tot 1.600 MW. Zelfs met de bouw van die drie centrales zal Nederland amper een kwart van zijn elektriciteit uit kenrcentrales halen, minder dan alle omliggende landen.

Is windenergie geen betere optie voor CO2-vrije elektriciteit zeker in een land als Nederland?

Boerma: ‘’We hebben nu een windcapaciteit van 70 tot 80 MW windenergie en hebben projecten lopen voor nogmaals 45 MW via nieuwe projecten en vervanging van bestaande. Maar het vergunningstraject voor windenergie duurt minstens 7 jaar en loopt zelfs langer dan voor kernenergie. In Nederland heeft iedere overheidsinstantie: gemeenten, provincie en staat zijn eigen regeltjes. Elke instantie wil het hele proces opnieuw doorlopen. We pleiten voor één loket. Wie nu een windturbine wil plaatsen in Nederland, kan enkel een model neerzetten dat 7 tot 8 jaar verouderd is. Daarom tref je in Nederland amper turbines aan met een groot vermogen (tussen 3 en 5 MW). Dat zal binnen hooguit 7 jaar kunnen en dan hebben de andere landen die generatie windturbines al afgeschreven.'

Wil u die nieuwe kerncentrale alleen uitbaten?

Boerma: ‘Het project is gestart vanuit de joint-venture EPZ (50% Essent en 50 % Delta). EPZ baat de bestaande centrale van 480 MW in Borsele uit. We zitten nu in de faze dat we een milieu-effectrapport (MER) aanvragen. We willen de definitieve vergunningsprocedure desnoods ook alleen aanvragen. De nieuwe centrale kan al in 2016 operationeel zijn en zal tussen 3 en 5 miljard euro kosten en kan tot 4 miljoen gezinnen van stroom voorzien.'

U zet dus alles op kernenergie als primaire energiebron voor de toekomst?

Boerma: ‘Nee, wij zien kernenergie als een transitievorm naar hernieuwbare energie. Maar we zullen het nog veel decennia met die traditionele bronnen moeten stellen. We investeren daarom ook in een gasgestookte centrale van 900 MW samen met het Franse EDF in Vlissingen. Het is een centrale met een rendement van 60 procent. We zetten niet in op steenkoolcentrales, zoals veel concurrenten nu doen, omwille van milieuredenen.'

Investeert u ook in andere hernieuwbare energiebronnen als zonne-energie?

Boerma: ‘Wij zijn voor 90 procent eigenaar van één van de grootste fabrieken voor de productie van zonnecellen in Europa, namelijk van Solland Solar in Heerlen aan de grens met Duitsland. De productiecapaciteit in twee fabriekshallen is daar opgetrokken tot 170 MWpiek. We zullen bijkomend investeren in een derde productielijn voor een bijkomende 150 MWpiek. Dat zal vele tientallen miljoenen euro’s vergen. Bovendien doen we aan fundamenteel onderzoek om siliciumcellen niet chemisch maar metallurgisch aan te maken, wat de kostprijs aanzienlijk zou verlagen. We rekenen hier op een groei van minstens 20 procent per jaar.'

Staat de productie van biodiesel niet erg ver van uw andere kernactiviteiten?

Boerma: ‘In Eemshaven in Groningen produceren we nu 66.000 ton biodiesel op basis van koolzaad. Als één van de weinige producenten verwerken we ook alle restproducten als glycerine en filterkoeken tot nuttige producten. We overwegen zelfs om in Zeeland een nieuwe fabriek voor biodiesel neer te zetten met een capaciteit van 200.000 ton. Onze sterkte is kennis in trading. Er bestaat een overproductie aan koolzaad in de wereld. Efficiënt biodiesel produceren is een kwestie van juiste locaties aan een haven, goed aankopen, logistiek en uiteraard ook de geschikte technologie. Wie koolzaad 500 km landinwaarts moet vervoeren zoals in Duitsland, kan niet langer concurreren.'

Guy Van den Broek

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud