Advertentie
Advertentie

Oorlog om windenergie in Noordzee

Met drie nieuwe concessieaanvragen komt de strijd om de schaarse locaties voor windenergie in de Noordzee tot een hoogtepunt. Electrawinds heeft met partner Power@Sea (DEME) een concessie aangevraagd voor een nieuw project. Daarnaast hebben twee groepen een concurrerend voorstel ingediend voor een locatie waar het groenestroombedrijf Aspiravi een windpark wil oprichten.