ABN AMRO-aandeelhouders stemmen voor opsplitsing

De aandeelhouders van ABN AMRO stemmen voor het door TCI ingebrachte voorstel om de bank op te splitsen. 67,9% van het aanwezige stemrecht stemde donderdag tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering voor.

Het consortium rond Royal Bank of Scotland, dat ook op ABN AMRO aast - foto belga

(belga) - De aandeelhouders stemden daarentegen tegen de teruggave van de opbrengsten uit de verkoop of opsplitsing van de bank aan de aandeelhouders. Hedgefonds The Children's Investment Fund (TCI) bracht dit onderwerp ter stemming uit ontevredenheid bij de ontwikkelingen bij de bank.

Omdat TCI destijds een belang van meer dan 1% in de bank had vergaard, kon TCI dit onderwerp inbrengen als agendapunt op de aandeelhoudersvergadering. Tijdens de aandeelhouders zegt Paul Kaju namens TCI dat het hedge fonds inmiddels bijna 3% in handen heeft.

In februari liet het hedgefonds in een brief gericht aan de raad van commissarissen en de raad van bestuur van ABN AMRO weten het niet eens te zijn met de huidige gang van zaken rondom de grootbank. Zo klaagde TCI dat de koersontwikkeling van het aandeel sterk is achtergebleven.

Daarnaast schrijft TCI in de brief.'Wij geloven dat het in het belang is van alle stakeholders als het bestuur van ABN Amro actief zou werken aan een potentiele opsplitsing, afstoting, verkoop of fusie van de verschillende bedrijfsonderdelen.'

Verder drong het hedgefonds erop aan dat de bank afziet van een volledige overname van de Italiaanse bank Capitalia.

ABN AMRO reageerde bij de publicatie van de agenda voor de aandeelhoudersvergadering met het advies aan de aandeelhouders om tegen een dergelijke opsplitsing te stemmen.'Wij zijn niet van mening dat een volledige opsplitsing van de groep en de verkoop van onze groeiaanjagers met als enig doel om op de korte termijn liquiditeit te genereren, de aangewezen weg is om voor aandeelhouders van onze bank duurzame waarde op de lange termijn te creeren.

Groenink zegt voorts tijdens de vergadering dat enorme risico's zijn gebonden aan een opsplitsing van de bank. 'De kosten van de organisatie blijven, terwijl bij een opsplitsing de bank als platform wegvalt', aldus Groenink.

In een toelichting op het agendapunt over de opsplitsing zegt Kaju dat het verkoopproces van LaSalle niet transparant is geweest. Daarom wil hij dat ABN AMRO de verkoop van dit Amerikaanse onderdeel terugdraait.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud