Advertentie

Analisten zien KBC solvabiliteit versterken

foto Reuters ©REUTERS

Analisten denken dat KBC maatregelen zal nemen om zijn solvabiliteit te versterken. Op welke manier dat zal gebeuren, en wat de kostprijs zal zijn voor de aandeelhouders, is voer voor discussie.

(tijd) - KBC relativeerde maandag het bericht dat Moody's zijn methodologie voor de beoordeling van CDO's (herverpakte bedrijfsobligaties) herbekijkt. Volgens de bank-verzekeraar zou het nieuwe model enkel van toepassing zijn op drie van de zeventien CDO's die KBC in portefeuille heeft. En die drie CDO's hebben nog een resterende boekwaarde van ongeveer 200 miljoen euro. KBC zei zich comfortabel te voelen bij zijn Tier 1-ratio, een graadmeter voor de solvabiliteit van een financiële instelling, van 8,5 procent.

Maar analisten zijn het eens dat de gewijzigde Moody's-methodologie een veel grotere impact kan hebben op KBC. Een analist van Citigroup stelde dinsdag dat KBC enkel rekening houdt met de rechtstreekse impact van het nieuwe Moody's-model, en niet met de extrapolatie naar andere CDO's. Volgens de analist zal KBC voor het vierde kwartaal nog eens 900 miljoen euro aan waardeverminderingen boeken op de CDO-portefeuille. In december boekte KBC al eens 900 miljoen euro waardeverminderingen op CDO's, wat het totale aantal afwaarderingen op 1,8 miljard euro zou brengen voor het vierde kwartaal. Ter herinnering, KBC schreef al 4 miljard euro af op zijn CDO-portefeuille die een nominale waarde van 8,7 miljard euro heeft.

Trappen

Bij Credit Suisse berekende men dat KBC 615 tot 1,5 miljard euro extra waardeverminderingen zal moeten boeken, 'bij een ratingverlaging van Moody's van drie tot zeven trappen'. Moody's zei vorige week donderdag dat het zijn waardering voor een bepaald type CDO's met drie tot zeven trappen zou verlagen.

Fortis-analist Kurt De Baenst zit op dezelfde golflengte als zijn collega bij Credit Suisse. Ook hij ziet de gewijzigde Moody's-methodologie een impact hebben van 615 tot 1,435 miljard euro op de CDO-portefeuille. Hij denkt daarenboven dat de daling van de aandelenmarkten in het vierde kwartaal een impact kan hebben van 630 miljoen op de winst- en verliesrekening en 470 miljoen euro op het eigen vermogen.

Maatregelen

Dat alles doet analisten besluiten dat KBC wellicht maatregelen zal moeten nemen om haar solvabiliteit te versterken. 'Een kapitaalverhoging voor KBC is waarschijnlijk, maar niet zeker', aldus De Baenst. Ook Ivan Lathouders van Bank Degroof ziet KBC ingrijpen om zijn solvabiliteitsratio's op te krikken.

Volgens De Baenst moet KBC in het slechtste geval 3,5 miljard euro ophalen, om zijn Tier 1-ratio terug naar 8,0 procent terug te brengen. Dat geld zal dan naar alle waarschijnlijkheid van de overheid komen, denkt De Baenst.

Als de extra waardeverminderingen op de CDO-portefeuille oplopen tot 1,4 miljard euro dan zou de Tier 1-ratio van KBC terugvallen tot 5,7 procent, berekende de analist van Fortis. Met een minder conservatieve inschatting komt de analist aan een Tier 1-ratio van 6,5 procent. 'In dat geval heeft KBC 2,2 miljard euro nodig.' De Baenst stipt aan dat een Tier 1-ratio van 8,0 procent geen wettelijke verplichting is. 'Mogelijk volstaat een Tier 1-ratio van 6,7 procent in combinatie met een staatsgarantie.'

Analist Ivan Lathouders van Bank Degroof vindt de discussie over het kapitaal dat KBC nodig heeft, niet zo relevant, al acht hij het wel waarschijnlijk dat er maatregelen zullen volgen. 'En wellicht zal KBC dan kiezen voor het goedkoopste scenario.' Lathouders beklemtoont dat er zich bij elke ingreep verwatering voordoet. 'Ook een kredietlijn van de overheid, waarop dan een forse rente moet worden betaald, heet verwatering. De solvabiliteit versterken heeft altijd een prijs.'

PDG

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud