AvH begint verzwakkende economie te voelen

AvH-topman Luc Bertrand (foto Sofie Van Hoof) ©Sofie Van Hoof

Ackermans & van Haaren (AvH) verwacht een degelijk operationeel resultaat voor het lopende boekjaar, maar geeft toe dat de verzwakkende economie een impact begint te hebben op het merendeel van de participaties.

(tijd) - AvH begroot de negatieve impact van zijn investering in Fortis op 44 miljoen euro voor 2008. Dat zegt de Antwerpse investeringsmaatschappij in een trading update voor het derde kwartaal.

Het derde kwartaal van AvH was niettemin goed door de sterke prestatie van baggerpoot DEME en de beperkte impact van de kredietcrisis op de bankpoten Bank J. Van Breda en Bank Delen. Het orderboekje van DEME, waarvan bouwmaatschappij CFE de andere helft in handen heeft, bedroeg op het einde van oktober 2,3 miljard euro tegenover 1,95 miljard op het einde van juni.

Conservatief

Bank Delen had op het einde van het derde kwartaal 10,9 miljard euro activa onder beheer, tegenover 11,3 miljard euro eind juni en 12,1 miljard euro op het einde van 2007. 'Gezien de slechte prestatie van de aandelenmarkten in de eerste negen maanden van 2008, impliceren deze cijfers een netto instroom van nieuwe activa', geeft AvH mee in een persbericht. Het eigen vermogen van Bank Delen steeg tot 271 miljoen euro.

Ook Bank Van Breda presteerde sterk. De bank beheerde eind september 4,9 miljard euro voor zijn clienteel, tegenover 4,8 miljard eind juni en 4,7 miljard op het einde van 2007. Het totale aantal spaargelden steeg in het derde kwartaal met 5 procent tot 2,1 miljard euro en die instroom compenseerde de negatieve impact van de verliezen op de aandelenportefeuille.

AvH beklemtoont nog eens dat Bank Delen en Bank Van Breda van oudsher een erg conservatief investeringsbeleid voeren. 'Noch Bank Delen noch Bank Van Breda hebben dan ook subprime-effecten of andere toxische producten in hun investeringsportefeuille', klinkt het in een persbericht.

Impact

De private equity-poot voelde de economische en financiele crisis in het derde kwartaal het meest aan den lijve. 'De impact van de financiele crisis zorgt voor een lagere omzet en operationele winst voor sommige industriële participaties in het derde kwartaal.' AvH zegt wel dat die deelnemingen nog altijd in belangrijke mate bijdragen tot het groepsresultaat.

Bij vastgoedpoot Leasinvest Real Estate tenslotte bleef de waarde van de vastgoedportefeuille vrijwel constant op 487 miljoen euro, terwijl de bezettingsgraad klom tot 97,3 procent en de huuropbrengst 7,2 procent bedroeg.

AvH beschikte op het einde van het derde kwartaal over een nettokaspositie van 171,1 miljoen euro, tegenover 207,6 miljoen op het einde van het tweede kwartaal. 'Die afname is voornamelijk te wijten aan de 31,6 miljoen euro lagere waardering voor de investeringen in KBC en Fortis.' De investeringsmaatschappij verwacht 'op basis van de huidige evolutie van de aandelenkoers van Fortis' dat de negatieve impact ervan op het resultaat voor 2008 44 miljoen euro of 1,3 euro per aandeel zal bedragen.

Vooruitblik

AvH denkt in 2008 nog altijd een 'degelijk' operationeel resultaat te zullen neerzetten, dankzij de sterke cyclus voor de baggeractiviteiten en de goede commerciele prestatie van de banken. De investeringsmaatschappij zegt wel dat het verzwakkende economische klimaat ondertussen op de meeste groepsparticipaties een impact begint te hebben.

 

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud