'Bankiers zijn er voor de economie. Basta'

Capco, de Belgische specialist in dienstverlening aan financiële bedrijven en met name in (technologische) transformatieprocessen, zag zijn verwachting dat de crisis in de sector een negatieve impact zou hebben op zijn activiteiten, niet bewaarheid worden. ‘Omdat de banken zoveel te herstructureren hebben, is er juist een enorme vraag naar onze diensten’, zegt oprichter en gedelegeerd bestuurder Rob Heyvaert. De man heeft ook een uitgesproken mening over de crisis en haar oorsprong: ‘Hebzucht’.

(tijd) - Capco, actief in Europa en Noord-Amerika maar formeel een Edegems bedrijf, bestaat ruim tien jaar. De firma kwam in het nieuws met hoogte- en dieptepunten: grote contracten, maar ook hoge bonussen, de zoveelste kapitaalverhoging en de overname door de Amerikaanse durfkapitaalgroep Symphony Technology Group (STG) die veel minderheidsaandeelhouders ongelukkig achterliet. Nu staat Capco, een van de grootste onafhankelijke spelers in zijn sector, voor een nieuwe expansiefase. Die verloopt onder leiding van zijn oprichter Rob Heyvaert, die bij ons brede bekendheid verwierf via het VT4-programma ‘De Topmanager’.

U kondigt een forse expansie aan van Capco in de VS. Er komen tegen eind dit jaar 40 partners-directeuren bij en 450 consultants. Komen al die mensen op de loonlijst of zijn er ook freelancers?
Rob Heyvaert: ‘Al die mensen komen op de loonlijst, voltijds. Door de aanwerving zal ons personeelsbestand, dat nu bestaat uit ongeveer 600 mensen zonder degenen die in India voor ons werken, bijna verdubbelen. Het aantal partners gaat zelfs meer dan verdubbelen. Een deel van de rekruteringen is overigens al gebeurd. Deze operatie gebeurt enkel in de VS, maar we werven ook nog gezond aan in Europa. Zelfs in België, ook al is het daar moeilijk met alles wat gebeurd is in de bankwereld. In Europa zullen we volgend jaar misschien een 100-tal mensen aanwerven, maar we groeien er dus niet met dezelfde snelheid als in de VS.’

Waarom deze investering? Doen banken door de crisis niet net minder een beroep op consultants?
Heyvaert: ‘We dachten inderdaad dat onze klanten minder gebruik zouden maken van onze diensten. Maar niets bleek minder waar. We kregen juist enorm veel vragen om hen te helpen doorheen de crisis te komen. Want er is bij de banken zeer veel werk aan de winkel, los van het feit of ze nu heel winstgevend zijn of niet. Ze moeten hun huis in orde brengen en terug naar de basis gaan, naar eenvoudigere modellen waarbij ze dicht bij de klant staan en geen gigantische risico’s meer nemen. Ze komen in een andere cultuur terecht en dat vergt veel werk. Al die banken die staatssteun kregen, moeten doorheen een afslanking en een afbouw van risico’s. Ik denk dan ook dat de opportuniteit voor ons de komende drie jaar echt gigantisch is. We adviseren nu al bijna drie op vijf grootbanken in Europa die financiële steun hebben gekregen van de overheid. De grote schok doorheen de sector is dan misschien wel voorbij en het vertrouwen in de banken keert terug maar we staan bijvoorbeeld aan de vooravond van heel wat nieuwe regulering die een zeer belangrijk gevolg zal hebben voor de manier waarop banken omspringen met processen en risicobeheer.’

Hebben de financiële spelers dan niet zelf de nodige mensen en kennis in huis om al dat werk te verzetten?
Heyvaert: ‘Ik zal de laatste zijn om te zeggen dat banken geen slimme mensen in huis hebben. Maar ze hebben zeker niet de ervaring want ze komen uit een mentaliteit van groeien, groeien, groeien. Voorts is er gewoon veel meer te doen. Zo moet niet alleen de ‘front office’ van de banken, waar de contacten met de klanten plaatsvinden en die veel kritiek te slikken kreeg, veranderen. Ook de ‘back office’, de fabriek van de bank, moet worden herbekeken en die volgt niet zo snel.’

Zijn jullie ook betrokken bij de herstructureringen van KBC en Dexia en de integratie van Fortis Bank in BNP Paribas?
Heyvaert: ‘De grote herstructureringsdossiers waar we in Europa op werken zitten in Duitsland, Nederland en Groot-Brittannië. De Belgische banken die u noemt zijn wel klanten van Capco maar we zitten daar niet in het hart van de herstructurering. In België hebben we zo’n 60 mensen. De Benelux staat voor 10 procent van onze business. Dat is niet weinig, maar het betekent dat de grote dossiers zich vooral elders situeren.’

Een aantal van die nieuwe werknemers komt over van concurrenten. Waarom trekken ze weg als er zoveel te doen is in dit segment?
Heyvaert: ‘Zij kiezen ervoor over te stappen naar een kleinere omgeving, waar ze meer verantwoordelijkheid hebben en hun klanten beter kunnen bedienen. Ook zijn een aantal concurrenten-collega’s in moeilijkheden geraakt. Zo diende BearingPoint bescherming tegen zijn schuldeisers te vragen.’

Waar haalt u de middelen om deze expansie te financieren?
Heyvaert: ’We zijn de laatste jaren goed gegroeid en sinds 2007 is er een positieve cashflow. Elk jaar zetten we een betere performantie neer. Een groot gedeelte van de cash die we genereren wordt gebruikt voor de expansie in Noord-Amerika. Tegelijk steunt Symphony Technology Group ons om door deze investeringscyclus te komen. Maar zonder dat er een formele kapitaalverhoging komt. We hebben immers voldoende geld op de balans en zijn schuldenvrij.’

Beïnvloedt de expansie het aandeelhouderschap van Capco?
Heyvaert: ‘STG heeft 70 procent van het bedrijf en 30 procent is in handen van het management, onder wie ikzelf. Alle nieuwe partners worden ook in mindere of meerdere mate aandeelhouder van de onderneming. Dat geeft niet meteen een verschuiving in de verhoudingen. Er is wel een afspraak dat als we meer succes boeken het belang van het management kan stijgen, maar voorlopig zit er in die 30 procent een stuk voor de nieuwe partners.’

Hoeveel omzetgroei zal deze investering met zich mee brengen?
Heyvaert: ‘We verwachten in de periode 2009-2010 voor heel de groep een groei van 70 procent. Europa wordt 20 procent groter. De grootste stijging zit dus in de Verenigde Staten, waar de inkomsten zowat zullen verdrievoudigen. In 2008 kwamen we voor heel de groep aan 130 miljoen dollar.’

Welke plannen heeft STG voor Capco? Ze zijn toch een durfkapitaalverschaffer en durfkapitaalverschaffers hebben niet de naam erg lang in een bedrijf te blijven.
Heyvaert: ‘STG is een langetermijnspeler. Ze hebben de neiging om bedrijven in hun portefeuille lang te houden. Je zet als aandeelhouder niet in op zo’n agressief groeiscenario als je niet op de lange termijn werkt. Ik zie STG op termijn natuurlijk zoeken naar een exit. Maar dat is zeker niet aan de orde voor 2010, 2011 of 2012. Voor die drie jaren hebben we een groeiplan op de tafel van de raad van bestuur gelegd en we hebben daarvoor de steun van STG. De Noord-Amerikaanse expansie is maar een eerste stap in wat we willen: het wereldleiderschap als onafhankelijke speler in consulting voor de financiële sector. Op termijn willen we terug naar Azië en ook in Europa uitbreiden.’

Passen overnames ook in dat plaatje?
Heyvaert: ‘In 2007 hebben we in Groot-Brittannië City Practitioners gekocht, de belangrijkste onafhankelijke speler voor tradingsoftware in Londen. Je moet voorzichtig zijn met overnames in professionele diensten omdat de cultuur heel erg belangrijk is. Pas nu kunnen we zeggen dat die overname verteerd is. We staan open voor nieuwe aankopen. Mooie kansen zoals City Practitioners, maar die zijn er niet veel meer, interesseren ons.  Persoonlijk geloof ik echter meer in organische groei en in aanwervingen van groepen mensen zoals we nu doen in de VS. Er zijn geen overnameplannen op dit moment. We hebben zo al onze handen vol.’

Een jaar geleden zei u dat het kapitalisme te ver is gegaan en dat een hele generatie bankiers in de fout is gegaan. Denkt u daar nu nog zo over?
Heyvaert: ‘Absoluut.  We moeten daar realistisch in zijn. De risicobeheerssystemen van de banken hebben gefaald. Het is toch wel kras dat men zover is kunnen komen op basis van hebzucht. De manier waarop bankiers in staat zijn geweest gewoon hun ding te doen, gigantische risico’s te nemen op de balans van de bank en producten af te wentelen op minder gesofisticeerde klanten, alleen om maar enorm veel geld te kunnen verdienen en een grote bonus op te strijken, roept toch erg veel vragen op. Ik denk wel dat dat soort ‘go go go’-bankiers uit het systeem aan het gaan is. Veel van die mensen zijn trouwens of ontslagen of vertrokken. Er is een hele nieuwe generatie bankiers aangetreden.'

'We moeten wel zorgen dat we er van leren. Het is niet omdat de banken aan het recupereren zijn en geld beginnen terug te betalen aan de overheid dat het weer ‘business as usual’ wordt. Daar moeten we heel voorzichtig in zijn. We moeten weg van de korte termijn. Ik zou dus met langetermijnbonussen werken zodat bankiers meer nadenken over welke risico’s ze nemen voor het bedrijf. Bankiers zijn er niet om op zich producten of een eigen economie te creëren. Ze zijn er om de economie te ondersteunen. Dat is hun taak. Basta. Topinnovatie met heel complexe producten is niet de bedoeling van de financiële sector. Dat hebben we de voorbije maanden op de harde manier geleerd.’

Heeft u dan iets tegen innovatie in de financiële sector?
Heyvaert: ‘Ik heb niets tegen innovatie in de financiële sector. Wat ik bedoel is: innoverend zijn om daardoor bijvoorbeeld op een betere manier krediet te verschaffen en economische groei tot stand te brengen is perfect. Maar innovatie rond complexe producten die enkel gericht zijn op winst zonder dat daar economische waarde tegenover staat, daar heb ik iets tegen. Innovatie om er als bank rijker van te worden, een hogere marktwaarde te halen en rijker naar huis te stappen als bankier, kan niet de bedoeling zijn. Het hoogste doel van een bank is om de economie te ondersteunen en daardoor hopelijk een betere wereld tot stand te brengen.’

Je hoort soms wel eens zeggen dat er eigenlijk niets veranderd is in de banksector. Heeft u, wanneer u praat met de nieuw aangetreden CEO’s, de indruk dat er wel een mentaliteitsverandering is?
Heyvaert: ‘Ja. Er wordt veel conservatiever en voorzichtiger gehandeld. De nieuwe managers zijn ook veel meer ‘hands on’. Ze zijn veel meer bezig met risicobeheer en controle dan vroeger. Vroeger wisten veel CEO’s niet waar de helft van de bank mee bezig was, omwille van de complexiteit. Degenen die zeggen dat er niets veranderd is mogen toch niet vergeten dat heel wat mensen het engagement aangingen om een herhaling te vermijden. Het is ook te gevaarlijk. Dit is een serieuze crisis. Toch denk ik dat er duidelijk nog een subgroep is in de banken die nog niet mee is. Maar ook daar moeten we de dingen in perspectief plaatsen. Er zijn inderdaad mensen die te veel betaald krijgen, maar bepaalde traders of afdelingshoofden doen ook goede dingen. Zo zijn er traders die ook tijdens de crisis goede resultaten bleven neerzetten. Het is ook geen goede zaak om iedereen enkel een basissalaris te geven en geen prestatiegebonden verloning meer toe te staan.’

Bestaat niet het risico dat men de banken zoveel regels en beperkingen gaat opleggen dat het niet meer gezond is?
Heyvaert: ‘Het is absoluut duidelijk dat het risicobeheerssysteem gefaald heeft. Maar de nieuwe regulering moet ook efficiënt zijn. Banken moeten nog waarde kunnen creëren. Het heeft geen zin de banken een reguleringsmodel op te leggen dat achterhaald zal zijn wanneer zich de volgende crisis voordoet. Het herdenken van het systeem mag zich niet vertalen in een bundel van 8.000 regels.’

U heeft een zicht op de interne keuken van de banken. Denkt u op basis van wat u daar ziet dat de crisis in de financiële sector langzaam achter ons ligt, zoals ook de halfjaarresultaten van de banken lieten zien?
Heyvaert: ‘Ik denk het wel. De banken zijn weer gezonder aan het worden.  Het vertrouwen keert terug en de kredieten vloeien opnieuw. Ik ben positief gestemd. Maar we gaan het nog lang voelen. Het is verkeerd om te zeggen: ‘Het is voorbij, laten we feesten.’ Maar de banken staan er een stuk beter voor dan zes of negen maanden geleden. Het moeilijkste ligt achter de rug.’

Bert Broens

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud