Advertentie

België springt bij voor Libisch Kaupthingplan

De Kamercommissie Financiën heeft woensdag unaniem haar fiat gegeven aan een wetsontwerp over een lening van ons land van 160 miljoen euro aan het Groothertogdom Luxemburg met het oog op een overname van Kaupthing Bank Luxembourg door een groep Libische investeerders. André Meyers van cliëntengroepering Groep K reageerde tevreden op de goedkeuring.

(belga) - Meyrem Almaci (Groen!) maakte er zich tijdens de bespreking van de tekst zorgen over dat er in de tekst met geen woord wordt gerept over het optrekken van de dekking van de tegoeden van de spaarders tot 100.000 euro. Ze had een amendement ingediend waardoor zou worden voorzien dat de lening zou worden aangewend voor ofwel de overname, ofwel voor de vergoeding van de cliënten in geval van een faillissement, waardoor er een wettelijke basis zou bestaan voor het optrekken van die garantie.

Het amendement werd evenwel weggestemd. Minister van Financiën Didier Reynders stelde dat het om een specifiek geval gaat en dat hij geen precedent wil scheppen naar andere dossiers toe. Hij benadrukte dat hij voor een voortzetting van de activiteiten van de bank blijft gaan, maar verzekerde dat die garantie, mocht het tot een faillissement komen, tot de laatste cent zou worden gehonoreerd.

André Meyers van Groep K reageerde tevreden op de unanieme goedkeuring. Volgens hem gaat het om een positief signaal en een duidelijke wil dat de overname lukt. Hij zei ook bijzonder tevreden te zijn dat minister van Financiën Didier Reynders een opening laat over de verdeling van de 160 miljoen euro en dus om het risico dat ons land zou lopen eventueel een beetje aan te passen. Hij zei ook de vraag van Almaci te begrijpen en het te waarderen dat ze voorzichtigheid aan de dag wil leggen.

Maandag verwierpen de banken het reddingsplan voor Kaupthing Bank Luxemburg. Die goedkeuring was een voorwaarde voor de overname van Kaupthing Bank Luxemburg door een groep Libische investeerders. Minister Reynders stelde in de commissie dat hij met zijn Luxemburgse collega een brief naar de verschillende banken heeft gestuurd met de vraag tijdens een volgende vergadering alsnog voor het reddingsplan te stemmen.

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud