CBFA: klachten Master Finance best naar ombudsdienst

Het eiland Jersey

De financiële toezichthouder CBFA raadt consumenten met klachten over producten die verkocht werden via de failliete verzekeringsmakelaar Master Finance aan zich met hun klachten te richten tot de ombudsdienst voor de verzekeringen. Dat staat in een persbericht van de CBFA.

(tijd) - Deze week raakte bekend dat Master Finance Belgium, een dochter van de Luxemburgse makelaar Master Finance, op 7 december 2009 failliet werd verklaard nadat het bedrijf eerder al door de CBFA werd geschrapt van de lijst van verzekeringstussenpersonen. 

Het faillissement gaat gepaard met veel onduidelijkheden. Zo zijn er duidelijke aanwijzingen van het misleiden van klanten bij de verkoop van producten en zelfs het vermoeden van fraude bestaat, zegt advieskantoor Deminor dat zich inmiddels ook over de zaak buigt. 

Volgens de CBFA heeft Master Finance Belgium, al dan niet via andere Belgische verzekeringstussenpersonen, verschillende levensverzekeringspolissen verkocht van het type tak 23 van onder meer de Ierse verzekeringsonderneming Hansard Europe en de Engelse verzekeraar Prudential Assurance Company.

De toezichthouder voegt er aan toe dat uit de berichtgeving in de pers kan worden opgemaakt dat een aantal cliënten via Master Finance Belgium een levensverzekering van het type tak 23 hebben afgesloten met, als onderliggende activa, fondsen met een hoge risicograad waarvan de verhandeling in 2009 geschorst werd. De krant L'Echo kon achterhalen dat het gaat om fondsen van het hefboomfonds Dominion dat gevestigd is op het kanaaleiland Jersey.

De CBFA raadt de cliënten aan om hun klachten met betrekking tot dergelijke producten te richten aan de ombudsdienst van de verzekeringen. De CBFA zal bij de ombudsdienst uit deze dossiers de voor haar onderzoek nuttige informatie verzamelen en zij zal binnen haar bevoegdheid de gepaste maatregelen treffen. Dat betekent theoretisch dat het niet uit te sluiten valt dat de CBFA het gerecht inschakelt indien er aanwijzingen zijn dat dat nodig is.

Bij de ombudsdienst van de verzekeringen kan op vier verschillende manieren klacht worden ingediend:  
•    via de link http://www.ombudsman.as/nl/complaint/form.asp
•    via mail naar info@ombudsman.as
•    per fax naar het nummer +32 2 547 59 75
•    per gewone brief, gericht aan mevrouw Van Elderen, Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel.

BB

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud