Dexia legt verkoop FSA weer op tafel

Foto Bloomberg ©BLOOMBERG NEWS

Dexia sluit niet langer uit dat het zijn Amerikaanse dochter, de obligatieverzekeraar FSA, van de hand zal doen. De Belgisch-Franse groep zegt maandagavond opnieuw 'alle mogelijkheden' voor haar Amerikaanse zorgenkind te onderzoeken. Tegelijkertijd werkt de bank-verzekeraar ook aan een verdere reorganisatie, en wordt de raad van bestuur grondig herschikt.

(tijd) - Met de aankondiging alle opties voor FSA onder de loep te nemen, lijkt Dexia weer helemaal terug naar af te gaan in het dossier rond haar Amerikaanse dochter. De bank-verzekeraar had in mei immers al een strategisch onderzoek rond FSA aangekondigd. Op basis van dat onderzoek besliste Dexia begin augustus niet alle banden met FSA door te knippen. De Amerikaanse dochter zou zich alleen nog maar toeleggen op haar kerntaak, de financiering van lokale besturen in de VS. De activiteiten op de markt voor risicovolle effecten werden stopgezet.

Maar die maatregel bleek onvoldoende om alle twijfel over FSA weg te nemen op de markten. De aanhoudende problemen bij FSA vormden een van de belangrijkste argumenten voor de Belgische, Franse en Luxemburgse overheden en de bestaande aandeelhouders om in te tekenen op een kapitaalverhoging van 6,4 miljard euro voor de bankgroep.

De raad van bestuur zegt nu dat het 'alle mogelijkheden zal onderzoeken om het specifieke risico van de activiteit van FSA terug te dringen'. Daarbij wordt een verkoop van de Amerikaanse dochter niet uitgesloten. Opmerkelijk is wel dat de groep laat weten haar niet-gewaarborgde kredietlijn van 5 miljard dollar voor FSA zal handhaven. Eind september had Dexia nochtans laten weten dat die kredietlijn wel gewaarborgd zou worden, door onderliggende activa van FSA. 'Maar dat was om verscheidene redenen niet haalbaar', legt een woordvoerster nu uit.

Reorganisatie

De raad van bestuur van Dexia boog zich maandag ook over de toekomstige strategie en organisatie van de groep. Pierre Mariani, de nieuwe gedelegeerd bestuurder van Dexia, zal bij de publicatie van de derdekwartaalcijfers op 14 november ook de krachtlijnen bekendmaken van een nieuw strategisch plan van de groep. Met dat plan wil Dexia zich opnieuw toespitsen op de basisactiviteiten waar de groep momenteel het sterktst staat.

Een eerste stap in die reorganisatie is alvast het aanvragen van een bancair statuur voor Dexia NV, de holding boven de werkmaatschappijen Dexia Bank België, Dexia Banque Internationale à Luxembourg en het Franse Dexia Crédit Local. Door een bankstatuut aan te nemen zou de Dexia-holding bepaalde onderliggende activa op zijn eigen balans kunnen nemen.

Twee weken nadat gedelegeerd bestuurder Axel Miller en voorzitter Pierre Richard plaats moesten ruimen voor respectievelijk Pierre Mariani en Jean-Luc Dehaene, krijgt nu ook de raad van bestuur een grondige face-lift. Guy Burton, tot voor kort de topman van verzekeraar Ethias, Jacques Guerber en Dominique Marcel nemen ontslag. In hun plaats komen Alain Quinet lid van het directiecomité van de Franse Caisse des Dépôts, Bruno Bézar en Koen van Loo. Die laatste twee leiden respectivelijk de Franse en de Belgische participatiemaatschappij.

PS

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud