Dolor dient klacht in tegen Citibank voor discriminatie

Klacht tegen Citibank bij Centrum voor gelijke kansen en racisme

De gedupeerdenvereniging Dolor heeft donderdag klacht ingediend tegen Citibank bij het Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding. De vereniging ontving bijna 500 klachten en oproepen in verband met de laakbare praktijken van Citibank, zo meldt Dolor.

(belga) - Ongeveer 5.400 klanten verloren hun spaarcenten die ze aan Citibank toevertrouwd hadden. Citibank herplaatste het geld bij Lehman Brothers en nam een risico waar de klanten niet van op de hoogte waren. Toen Lehman Brothers failliet ging, bleek de overheidsgarantie voor deze spaarders blijkbaar niet van toepassing. Nu naast Citibank zelf ook drie vooraanstaande leden van het directiecomité moeten terechtstaan voor inbreuken die gaan van witwassen van geld, fraude, misleiding, misbruik van vertrouwen en valsheid in geschrifte, heeft de financiële instelling een externe advocaat ingeschakeld om tot een dading te komen met de 203 zwaarste dossiers. Er kwamen regelingen die gingen van 20 tot 100 procent terugbetaling van de geleden schade in ruil voor de intrekking van de klacht, schetst Dolor de situatie.

Voldoende bemiddeld

De vereniging merkt op dat er een regeling werd getroffen met die personen "die voldoende bemiddeld waren om de beste advocaten op de zaak te zetten", maar dat "de kleinere en modale spaarders kunnen fluiten naar een regeling". Omdat dit indruist tegen de gelijkheid die staat ingeschreven in de grondwet onder artikel 10 en 11 en omdat het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding bevoegd is om te vervolgen op basis van discriminatie op basis van vermogen, dient Hendrik Boonen als voorzitter van Dolor een klacht in tegen Citibank, luidt het.

Juridische procedure

"De grootste groep gedupeerden kreeg een brief van Citibank rond hetzelfde tijdstip wanneer de 203 dadingen werden getroffen, waarin stond dat de spaarders best zelf geen juridische procedures opstarten tegen Lehman Brothers, maar dat Citibank dit wel zelf zou doen. Dit zijn onduldbare praktijken", aldus Dolor.


De gedupeerdenvereniging heeft deze situatie in een brief ook aangekaart op 8 juli 2009 bij de financiële waakhond CBFA.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud