Advertentie

DOSSIER Redding Fannie en Freddie

De Amerikaanse minister van Financiën, Henry Paulson, heeft zondagnamiddag aangekondigd dat de Amerikaanse overheid de controle neemt over de twee hypotheekreuzen Fannie Mae en Freddie Mac. Ze is bereid om tot 100 miljard dollar te investeren in elk van beide bedrijven. Zelfs al het hele bedrag niet wordt opgebruikt, wordt het de duurste operatie van een overheid om privébedrijven te redden uit de financiële geschiedenis. De overheid wil met het plan het vertrouwen in de markten opkrikken.

(tijd) - De Amerikaanse minister van Financiën Henry Paulson startte in juli al een campagne om het publiek warm te maken voor zijn reddingsplan voor Fannie en Mac. Tijdens een toespraak in New York onderstreepte hij toen de cruciale rol die de belaagde hypotheekgiganten moeten spelen in de stabilisering van de markten. In een toespraak maakte hij zondag bekend dat hij inderdaad de controle neemt over de twee instellingen.

Het plan is gebaseerd op een wet die onlangs door het Amerikaanse Congres werd goedgekeurd. Die wet kwam er na de hevige crisis in de Amerikaanse huizenmarkt. Een recordaantal Amerikanen slaagt er niet meer in zijn hypotheek af te lossen, met verliezen voor de financierders tot gevolg.

Paulson wijst er op dat de twee instellingen niet meer in staat waren de stabiliteit te doen terugkeren op de huizenmarkt. Die stabiliteit is precies nodig om de Amerikaanse economie opnieuw op gang te trekken. Volgens Paulson is de situatie in de eerste zes maanden duidelijk nog verslechterd. 'De twee instellingen kunnen niet veilig en gezond meer opereren en hun belangrijke publieke opdracht niet meer vervullen', aldus Paulson.

Er is nog een andere reden voor de forse ingreep. Een recente grondige analyse zou ook hebben aangetoond dat de rekeningen van Freddie Mac, en in mindere mate van Fannie May, de zaken nog iets gunstiger voorstelden dan ze in feite zijn. Volgens Paulson zullen de hyptheekverstrekkers niet langer worden bestuurd met als doel de waarde voor de aandeelhouders te maximaliseren. Dat heeft in het verleden het nemen van al te veel risico's aangemoedigd.

Met de nooit eerder geziene maatregelen wil Paulson zowel de schuldeisers als de aandeelhouders van beide instellingen geruststellen.

De maatregelen

De overheid zal tot 100 miljard dollar nieuwe aandelen van beide instellingen kunnen verwerven. Het zal ook kortetermijnfinanciering bieden aan Fannie Mae, Freddie Mac en 12 andere hypothecaire instellingenen zodat ze aankopen in de markt kunnen blijven doen. Het plan van Paulson voorziet ook wel een serieuse vermageringskuur voor de twee instellingen. Eind 2009 mag hun portefeuille aan kredieten niet groter zijn dan 850 miljard dollar en moet hij 10 procent per jaar dalen tot hij uiteindelijk nog 250 miljard dollar bedraagt.

Als compensatie voor zijn financieel engagement krijgt het ministerie van Financiën meteen voor 1 miljard 'senior preferente' aandelen in elk van beide instellingen, met een coupon van 10 procent, kwartaaldividenden, en warranten voor de aankoop van gewone en senior preferente aandelen die uiteindelijk 79,9 procent van alle aandelen zullen kunnen vertegenwoordigen in beide bedrijven.

Beide instellingen komen nu onder 'conservatorschap' van de toezichthouder Federal Housing Finance Agency (FHFA) tot ze opnieuw als normale bedrijven kunnen opereren. James B. Lockhart, directeur van FHFA, gaf reeds een kort overzicht van wat dit concreet inhoudt:

  • Op maandag zullen de twee instellingen als altijd de deuren openen, maar extra begeleid worden.
  • De overheid kan aankopen doen van bestaande financiële producten die in het bezit zijn van Freddie Mac en Fannie Mae en zo de markt nieuw leven inblazen. Er is sprake van een pot van maximaal 20 miljard dollar per maand, te beginnen volgende maand. Die mogelijkheid zou tot eind 2009 kunnen blijven bestaan.
  • De toezichthouder krijgt de controle over de raad van bestuur en het management.
  • De huidige gedelegeerd bestuurders (Daniel Mudd bij Fannie May en Richard Syron bij Freddie Mac) zullen het bedrijf verlaten, maar zijn wel gevraagd om aan te blijven tijdens de transitieperiode.
  • Herb Allison wordt de nieuwe gedelegeerd bestuurder van Fannie Mae en David Moffett van Freddie Mac. Allison was ondervoorzitter van Merill Lynch en voor de voorbije acht jaar voorzitter van TIAA-CREF. Moffett was ondervoorzitter en financieel directeur van US Bankcorp. Ze zullen beduidend minder betaald worden dan hun voorgangers.
  • Er zullen weinig andere ingrepen komen in het management. Er zal alles worden gedaan om de huidige managementteams en werknemers aan boord te houden om de continuïteit te verzekeren.
  • Om twee miljard dollar in kapitaal te sparen zal het dividend voor de gewone en preferentiële aandelen worden geschrapt. De schulden en intresten zullen wel gewoon blijven betaald.
  • Alle politieke activiteiten -ook lobbying- worden onmiddellijk gestopt. De liefdadigheidsprogramma's worden herbekeken.
  • Tijdens de periode van conservatorschap zal de FHFA vele nieuwe regelgevingen uitwerken om de nieuwe wetgeving te implementeren. Er komen maatregelen zoals minimale kapitaalratio's, gezondsheids- en veiligheidparameters en limieten op de portefeuilles.

Het is een bijzonder dure operatie om te voorkomen dat deze twee instellingen, met een gezamenlijke schuld van 1.600 miljard dollar schuld en 14 miljard dollar verlies in de laatste vier kwartalen, overkop zouden gaan. Volgens het ministerie van Financiën is het evenwel niet zeker dat de Amerikaanse belastingbetaler er op lange termijn zijn broek aan scheurt door de compensaties die voor de overheid zijn voorzien. Mogelijk vult de ingreep uiteindelijk zelfs de schatkist.

De ingreep is de voorbije dagen meticuleus voorbereid. Minister van Financiën Henry Paulson had volgens de media vrijdag een ontmoeting met de directie van Fannie en Freddie. Daarbij zouden ook de regulator, Fed-voorzitter Ben Bernanke en het hoofd van de Federal Housing Finance Agency (FHFA), James Lockhart, aanwezig zijn geweest. Bernanke was zondag een van de eerste om te melden dat hij het plan van de ingreep ten volle steunt.

PLU

 

 

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud