Advertentie

EU weigert coördinatiecentra te verlengen

Europa fluit de minister van Financiën, Didier Reynders (MR), terug in zijn pogingen het leven en de fiscale gunsten van de Coördinatiecentra te rekken. Het EU-Commissielid voor Concurrentiezaken, Neelie Kroes, ziet geen grond voor een verlenging van de bestaande coördinatiecentra tot 2010.

(tijd) Vandaag opent de EU-Commissie een onderzoek naar de wet van 27 december 2006 die dergelijke verlenging mogelijk maakt.

Coördinaticentra verrichten financiële transacties voor multinationals tegen fiscale gunstvoorwaarden. De centra betalen het normale belastingtarief van 33,99 procent, maar de belastbare winst is gelijk aan de bedrijfskosten, loon- en financiële kosten niet meegerekend.

De coördinatiecentra kwamen al tien jaar geleden onder vuur. De EU-lidstaten legden een lijst aan van concurrentievervalsende fiscale gunstsystemen voor bedrijven. Ze beloofden in een gedragscode het einde van die gunstregimes in ons land.

De EU-Commissie besliste in 2003 dat de coördinatiecentra met onmiddellijke ingang moesten verdwijnen. Centra waarvan het statuut afliep, mochten niet meer worden hernieuwd. Maar België en het Forum 187, dat de coördinatiecentra groepeert, slaagde erin de beslissing van de Commissie op te schorten voor het EU-Hof van Justitie. Datzelfde EU-Hof vernietigde op 22 juni 2006 de beslissing van de EU-Commissie deels: de centra zijn een vorm van verboden staatssteun maar de Belgische coördinatiecentra moeten een 'redelijke overgangstermijn' krijgen.

De wet die Reynders eind december liet goedkeuren, laat de verlenging toe van het statuut tot eind 2010 voor alle centra die dat vragen. Die verlenging kan zelfs retroactief worden goedgekeurd. Die wet kan pas in werking treden na het akkoord van de EU-Commissie, maar werd nog niet officieel gemeld aan Europa. Na maanden aandringen kreeg Kroes midden januari wel alle andere informatie. Daaruit bleek dat vier centra werden verlengd zonder einddatum.

Vandaag oordeelt de Europese Commissie dat een verlenging tot 2011 'onredelijk' is. Geen enkel Belgisch argument rechtvaardigt dat, zegt ze. Het druist in tegen de EU-regels voor staatssteun en de gedragscode tegen fiscale gunstregimes. In de praktijk heropent Europa zijn oude onderzoek van 2002 gedeeltelijk. België krijgt een maand om te reageren. KV

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud