Europa onderzoekt staatssteun Fortis Bank Nederland en ABN AMRO

De Europese Commissie is een diepgaand onderzoek gestart om na te gaan over de overheidsmaatregelen voor Fortis Bank Nederland en de door Fortis overgenomen delen van ABN AMRO wel stroken met de Europese regels voor staatssteun. Dat heeft de Commissie woensdagnamiddag bekendgemaakt.

(tijd) - Zoals bekend besliste de Nederlandse overheid begin oktober de Nederlandse activiteiten van Fortis over te nemen, en de bank voor tientallen miljarden euro aan leningen te geven. Eind december nam de Nederlandse staat ook de ABN AMRO-onderdelen over te nemen die onder Fortis Bank Nederland vielen.

De Europese Commissie zegt nu redenen te zien 'om aan te nemen dat deze maatregelen  misschien niet in overeensteming zijn met de mededelingen die zij heeft gepubliceerd over staatssteun aan banken in de huidige financiële crisis.'

Europa stelt zich bijvoorbeeld vragen bij de looptijd van en de vergoeding voor de kredietfaciliteiten voor Fortis Bank Nederland en bij de overnameprijs voor de overgenomen onderdelen van ABN AMRO.  Die lijken niet te voldoen aan de criteria die de Commissie hiervoor heeft vastgelegd, klinkt het.

'Met name vraagt de Commissie zich af of het bedrag en de looptijd van de kredietlijn wel tot het minimum beperkt blijft. Ook betwijfelt zij dat de rente die de Staat berekent, voldoende hoog is om concurrentieverstoringen te vermijden, en niet gewoon een middel is om Fortis Bank Nederland en de onderdelen ABN AMRO goedkope financiering te verstrekken.'

Ook de overnameprijs voor de onderdelen van ABN AMRO wordt onder de loep genomen. De Nederlandse overheid had die op 24 december voor 6,5 miljard euro overgenomen van Fortis Bank Nederland.  'De prijs die de Nederlandse staat heeft betaald, lag misschien wel boven de marktwaarde van deze activa, waardoor Fortis Bank Nederland steun zou hebben ontvangen. Deze maatregel lijkt in feite het effect van een herkapitalisatie van Fortis Bank Nederland te hebben gehad', valt te lezen in het persbericht dat de Commissie woensdagnamiddag uitstuurde. 'DeCommissie betwijfelt dat de voorwaarden voor de herkapitalisatie van de banken zijn nageleefd', luidt het verder. 

Het bijkomende onderzoek - in feite gaat het om een standaardprocedure -biedt alle belanghebbenden de kans opmerkingen over de geplande maatregel te geven. 'Hiermee wordt echter geenszins vooruitgelopen op de uitkomst van  de procedure', benadrukt de Commissie.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud