Experts en AV's kosten Fortis miljoenen

De Fortis-BAV van 19 december 2008 - Foto Belga

De vele algemene aandeelhoudersvergaderingen (AV) van Fortis-holding en de experts die zich in opdracht van diverse rechtbanken gebogen hebben en buigen over de ontmanteling van de groep, kosten het beursgenoteerde bedrijf op zijn minst 12 miljoen euro. Dat blijkt uit cijfers van Fortis-holding. Voor de experts loopt de rekening op tot ruim 1,7 miljoen euro. Voor de AV's bedraagt het prijskaartje om en bij de 10 miljoen.

(tijd) - De aanhoudende onzekerheid rond Fortis weegt niet alleen zwaar op het aandeel van de groep. De voortdurende procedureslagen kosten de holding ook heel wat geld. De precieze omvang van die kosten is moeilijk in kaart te brengen omdat Fortis buiten bijvoorbeeld de rekeningen van de experts en de facturen voor het organiseren van algemene vergaderingen ook constant advocaten en eigen personeel moet inzetten voor het produceren van informatie en documenten.

Toch zijn er een paar frappante cijfers zoals de rekening voor de experts die in december vorig jaar werden aangesteld door het ophefmakende arrest van het hof van beroep. Dat arrest bepaalde dat de kosten voor de vijf deskundigen ten belope van 125.000 euro ten laste zouden zijn van de aandeelhouders die via advocaat Mischaël Modrikamen naar het hof waren getrokken.

Eigen rekening

De toenmalige Fortis-voorzitter Jan-Michiel Hessels stemde er eind vorig jaar op een algemene vergadering, in een ter plekke bedachte geste, echter mee in dat Fortis dat bedrag voor zijn rekening zou nemen. Maar het arrest bepaalde niet wie eventuele bijkomende kosten zou dragen. Uiteindelijk liep de factuur op tot ruim 0,5 miljoen. De experts vingen bot bij Modrikamen met hun vraag om te betalen. Uiteindelijk legde de holding al het geld op tafel, ook al was ze daartoe geenszins verplicht.

Voor de deskundigen die in november aangesteld werden door de rechtbank van eerste aanleg van Brussel legde Fortis een provisie aan van bijna 0,6 miljoen euro. De experts die op last van de rechtbank van Amsterdam, opnieuw na een zaak aangespannen door misnoegde aandeelhouders, nog meerdere maanden de ontmanteling van Fortis en de aanloop daartoe zullen onderzoeken, kosten dan weer maximum 0,6 miljoen.

Opvallend is dat de Nederlandse magistraten de kostprijs begrensden, terwijl hun Belgische collega's vager bleven, en dat de Nederlandse rekening lager lijkt uit te vallen dan de Belgische. De Nederlandse experts zullen immers veel langer bezig zijn en een langere periode onderzoeken dan hun Belgische confraters. 

Algemene vergaderingen

Gepeperd is ook de rekening voor de reeks algemene vergaderingen die Fortis organiseert. In vijf maanden tijd (van begin december tot eind april) zullen het er negen zijn. Daar zijn wel de gewone algemene vergaderingen van eind volgende maand bij die ook zonder financiële crisis en splitsing van Fortis georganiseerd zouden zijn.

De holding raamt de factuur voor al die bijeenkomsten ruwweg op 10 miljoen euro. Alleen al de vergadering van Brussel van 11 februari, die een nee-stem opleverde voor de deal met BNP Paribas, kostte meer dan 1 miljoen. Vier AV's kwamen er als gevolg van aandeelhoudersacties en zijn een uitvloeisel van het arrest van december.

Aan de voorbereiding van een AV gaat heel veel administratief werk vooraf. Zo dient Fortis interimpersoneel in te zetten om de volmachten te verwerken. De dag zelf brengt uiteraard ook heel veel kosten met zich mee, van bijvoorbeeld het huren van een deel van de Heizel tot het inzetten van bodyguards om de top van Fortis te beschermen.

BB

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud