Advertentie

Febelfin: 'Geen kredietschaarste in België'

Michel Vermaerke, CEO van Febelfin (Foto Lieven Van Assche) ©Lieven Van Assche

De kredietverlening aan bedrijven in België lijdt nog niet onder de wereldwijde financiële crisis. Dat zegt Febelfin, de federatie van de Belgische financiële sector aan De Tijd. 'De financiële sector houdt zich aan zijn woord om vlot kredieten te blijven verstrekken', zegt Michel Vermaerke, gedelegeerd bestuurder van Febelfin.

(tijd) - Op 15 december zei Febelfin al dat België nog niet getroffen was door een opdroging van de kredieten. De federatie deed die uitspraak toen op basis van cijfers tot oktober, toen de crisis nog in volle ontwikkeling was. De voorbije maanden zijn er echter meer kredieten aan bedrijven verstrekt, zo zegt Febelfin, op basis van geëxtrapoleerde cijfers.

'Tegen eind december 2008 werd er voor 108 miljard krediet verstrekt, tegenover 104 miljard eind september', zegt Michel Vermaerke. Vorig jaar werd in december nog voor 97 miljard krediet verstrekt. 'Dit is in lijn met het engagement dat we zijn aangegaan tegenover de regering.' Een van de voornaamste kritieken op de banken is dat ze de kredietkraan dichtdraaien tijdens de crisis. Dit beeld klopt dus niet voor België, aldus Febelfin.

Aanwendingsgraad

Ook de voorlopige cijfers over de aanwendingsgraad van de kredieten spreken een 'credit crunch' tegen. 'De toegestane beschikbare kredietlijnen bedroegen 127 miljard eind december, tegenover 125 miljard  eind september', zegt Vermaerke. 'De aanwendingsgraad van die kredietlijnen ligt op 78 procent voor kleine en middelgrote ondernemingen (KMO's) en rond de 60 procent voor grotere ondernemingen.'

'We zien dat de aanwendingsgraad op een normaal niveau blijft. Moest er echt kredietschaarste heersen, zou deze langzaam maar zeker stijgen naar 100 procent', volgens de gedelegeerd bestuurder.

Vraag en aanbod

Vermaerke denkt wel dat er een periode van mindere vraag aankomt. 'Er zijn indicaties van een afnemende kredietvraag. In de mate dat de dreiging van een diepgaande economische recessie werkelijkheid wordt, zal uiteraard ook de bancaire kredietverlening aan ondernemingen daaronder lijden', volgens Febelfin.

'In geval van een aanhoudende sterke toename van faillissementen, worden de financiële instellingen geconfronteerd met oplopende kredietverliezen. Grotere behoedzaamheid bij de kredietverstrekking wordt dan ook onvermijdelijk. Bovendien zullen de ondernemingen zelf minder krediet vragen en opnemen. De financiële instellingen zouden dan te maken krijgen met een uitval van de kredietvraag, wat tegenover een kredietrantsoenering staat.'

Financiële markten

Waar de banken geen controle over hebben, is de financiering via de financiële markten. 'De laatste tijd wordt er meer en meer financiering gezocht via deze weg, in plaats van het vragen van leningen', volgens Vermaerke.

De crisis op de financiële markten zou ondernemingen kunnen dwingen om via een andere weg naar geld te zoeken. 'Ik weet niet of de banken een zware verschuiving van deze manier van zoeken meteen kunnen opvangen', zegt de gedelegeerd bestuurder nog.

Er wordt wel een stijgende druk op de marges van de rentekost waargenomen, als gevolg van de toestand op de financiële markten. Maar 'In de huidige omgeving van algemene tariefwijziging van het risico is er een tendens dat de betrokken premies duurder worden, ook al blijkt de rentekostprijs in België lager dan in de eurozone', zegt Febelfin.

Acceptatiebeleid

Volgens Febelfin tonen de cijfers aan dat de banken hun accepatiebeleid niet gewijzigd hebben. 'De enige voorwaarde blijft nog steeds dat de bankiers een verantwoorde lening toestaan, volgens de betrokken wetten', zegt Vermaerke.

Dit neemt niet weg dat de conjuncturele toestand een negatieve invloed kan hebben in het toekennen van leningen. 'Als een bedrijf met een leeg orderboek komt aankloppen, zal het uiteraard moeilijker een lening te pakken krijgen. Maar dit is zuiver te wijten aan de conjuncturele toestand op de markt, niet aan een strenger beleid bij de banken.'

Bovendien benadrukt de gedelegeerd bestuurder dat er midden oktober in samenwerking met het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) een meldpunt werd opgericht dat ondersteuning biedt aan ondernemers die een krediet aangevraagd hebben en abnormale moeilijkheden ondervinden om dat krediet te bekomen van banken. 'Hier zijn momenteel een 70-tal dossiers in behandeling', volgens Vermaerke.

 

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud