Advertentie

Fortis verhoogt groeiambities voor middellange termijn

De bank-verzekeraar Fortis heeft zijn groeiambities voor de periode 2004-2011 opgetrokken. De groep rekent nu op een jaarlijkse winstgroei van 15 procent per aandeel, waar dat eerder 10 procent was. Fortis wil wel nog altijd 30 procent van die winst buiten de Benelux realiseren tegen 2009. Het afgelopen jaar wist Fortis een 10 procent hogere nettowinst van 4,35 miljard euro te boeken.

(tijd) Per aandeel kwam de winst uit op 3,38 euro. Zonder desinvesteringen bedroeg de winsttoename 24 procent.

Daarmee presteert Fortis iets minder dan analisten hadden verwacht: zes analisten geraadpleegd door Tijd-Nieuwslijn hadden gerekend op een nettowinst 4,39 miljard euro.

De grootste winstgroei was er voor de bankdivisie, waar de nettowinst met 29 procent toenam tot 3,149 miljard euro. Analisten hadden hier gerekend op een winst van 3,19 miljard euro. Fortis schrijft de winstgroei van het voorbije jaar onder meer toe aan de krachtige commerciële activiteit en aan de hogere resultaten uit de treasury-activiteiten en de sterke prestatie van de financiële markten. Investeringen in groei, nieuw personeel en in verdere consolidatie na overnames maakten wel dat de kosten zijn opgelopen.

Het verzekeringsbedrijf boekte een 16 procent hogere nettowinst van 1,42 miljard euro. Daarmee doet Fortis het beter dan de verwachtingen van analisten. Zij hadden gemiddeld gerekend op een winst van 1,22 miljard euro. De tak Leven boekte een 24 procent hogere nettowinst van 924 miljoen euro boekte. De tak Niet-leven zag de nettowinst met 4 procent toenemen tot 496 miljoen euro.

In het vierde kwartaal kwam de nettowinst van Fortis uit op 749 miljoen euro, 15 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Per aandeel bedroeg de winst 0,58 euro. De winst over de laatste drie maanden van vorig jaar is wel 13 miljoen lager dan in het derde kwartaal. Dat is volgens Fortis het gevolg van ongunstige veranderingen in de reële waarde van de verplicht inwisselbare obligatie en hogere kosten voor de merknaampolitiek ('branding'). De negatieve effecten werden wel gecompenseerd door lagere eliminaties van opbrengsten uit eigen aandelen, een boetebetaling voor vervroegde aflossing van leningen en een lagere belastingdruk.

'Onze resultaten voor 2006 zijn uitstekend,' reageert gedelegeerd bestuurder Jean-Paul Votron. 'Met deze recordnettowinst van 4,4 miljard euro hebben wij onze doelstelling voor 2009 al overtroffen." De betere resultaten van de voorbije twee jaar hebben Fortis ertoe aangezet om de groeiambities voor de middellange termijn te verhogen.

De bank-verzekeraar zegt nu voor de periode 2004-2011 uit te gaan van een jaarlijkse winstgroei van 15 procent, terwijl dat totnogtoe 10 procent was. Het rendement op het eigen vermogen en de return op het aan risico aangepaste kapitaal moeten elk uitkomen op 18,5 procent. De doelstelling om een jaarlijkse operating leverage - het verschil tussen de stijging in kosten en de stijging in omzet - van 250 basispunten te realiseren blijft wel behouden.

Ook de ambitie om tegen 2009 30 procent van de winstgroei buiten de Benelux te realiseren verandert niet. 'Fortis gaat in op de ingeslagen weg van groei in een uitgebreid Europa en daarnaast ook selectieve groei in Azië en Noord-Amerika', zegt Votron daarover. 'Dat doen wij op basis van drie groeipijlers. Ten eerste versterken wij onze concurrentiepositie in onze bestaande markten aan de hand van ons verbeterde operationele model. Ten tweede investeren wij in groeimotoren via de 'export' van beproefde modellen naar nieuwe markten en marktsegmenten. En tot slot willen wij blijven groeien door selectieve waardevermeerderende overnames.'

De raad van bestuur stelt voor een brutodividend van 1,4 euro per aandeel uit te keren over 2006. Dat is 21 procent meer dan vorig jaar.

Pieter Suy pieter.suy@tijd.be

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud