Fusie ABN AMRO-Fortis geblokkeerd

De Nederlandse minister van Financiëne Wouter Bos vindt het besluit van Deutsche Bank bijzonder spijtig. (foto: photonews) ©Photo News

De fusie tussen ABN AMRO en Fortis Bank Nederland loopt vertraging op omdat Deutsche Bank niet langer geïnteresseerd is in een overname van de Hollandsche Bank Unie (HBU). De verkoop van die zakenbank is een absolute voorwaarde voor de EU om de fusie goed te keuren. De Nederlandse overheid, de hoofdeigenaar van Fortis Bank Nederland en ABN AMRO, moet zich nu beraden over de mogelijke opties voor de twee banken.

(tijd/) - De gesprekken over verkoop van de handelsbank Hollandsche Bank Unie (HBU) aan Deutsche Bank dateren al van voor het uiteenspatten van de Fortis-groep. Toen Fortis in 2007 ABN AMRO wilde overnemen, moest het onder druk van Europa HBU in de etalage plaatsen. Deutsche Bank, de enige koper die voor HBU werd gevonden, stelde toen wel erg hoge eisen, waardoor Fortis een minwaarde van minstens 900 miljoen euro zou geboekt hebben. 

Toen de Nederlandse overheid na de ondergang van Fortis in de herfst van vorig jaar de controle kreeg over ABN AMRO en Fortis Bank Nederland, wilde men dan ook af van de deal met Deutsche Bank. Europa bleef de verkoop van HBU echter als voorwaarde stellen voor een eventueel fiat voor de fusie tussen ABN AMRO en Fortis Bank Nederland. De Nederlandse overheid wil dat bankenhuwelijk sluiten tegen 2011.

De Nederlandse overheid knoopte opnieuw gesprekken met Deutsche Bank aan om soepeler voorwaarden voor de verkoop van HBU te verkrijgen. Die gesprekken bleken zonder succes: Deutsche Bank liet donderdag weten niet langer geïnteresseerd te zijn in Hollandsche Bank Unie. 

Amsterdam zal zich nu moeten bezinnen over wat de mogelijke opties zijn voor ABN AMRO en Fortis Bank Nederland. De Nederlandse minister van Financiën Wouter Bos liet donderdag op televisiezender NOS weten dat de regering nog andere activa van ABN AMRO en Fortis Bank Nederland kan verkopen om tegemoet te komen aan de eisen van de Europese Commissie. Nu de economie weer wat lijkt aan te trekken kan zo'n verkoop iets gemakkelijker worden dan enkele maanden terug, merken analisten daarover op. 

Een andere mogelijkheid is dat Nederland de Europese Commissie vraagt dat ze niet langer eist dat HBU moet worden verkocht. Als gevolg van de bankencrisis zijn de omstandigheden helemaal anders dan in 2007 en kan Europa haar concurrentieregels wat versoepelen, luidt de redenering. De minister van Financiën Wouter Bos had bovendien eerder dit jaar nog geweigerd HBU in de etalage te plaatsen, al draaide hij later bij. Maar het ziet er niet naar uit dat Europa van plan is in te gaan op de Nederlandse eisen. 

Een derde optie is ten slotte dat de Nederlandse overheid de fusieplannen voor ABN AMRO en Fortis Bank Nederland opbergt - meteen de meest radicale mogelijkhei. PS

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud