Advertentie

Gesprekken ‘bad bank’ Fortis rond

©AFP

De federale overheid, Fortis-holding, Fortis Bank en BNP Paribas zijn rond met de onderhandelingen rond het opzetten van een speciaal vehikel of ‘bad bank’ waarin de meest risicovolle gestructureerde kredieten van Fortis Bank worden ondergebracht. Mogelijk meldt de holding vandaag al in een persbericht het afronden van de besprekingen, enkele dagen voor de aandeelhouders van Fortis dienen te stemmen over de deal met BNP Paribas.

(tijd) – Vorige maand kwamen de staat, Fortis en BNP Paribas voor de derde keer in vijf maanden tot een akkoord rond Fortis Bank, Fortis Insurance Belgium, de oprichting van het vehikel en enkele andere punten.

Bijna twee weken na het totstandkomen van de deal deed de melding van Fortis dat er nog tal van belangrijke, openstaande punten waren rond het ‘speciale purpose vehicle’ (SPV) voor de kredieten van de bank heel wat stof opwaaien.

Ruim een maand later blijken die openstaande punten nu ingevuld te zijn. De belangrijkste regeling die getroffen werd draait rond de financiering van Royal Park Investments, zoals de vennootschap heet die vorig jaar al werd opgericht om de kredieten onderdak te verschaffen.

Vast stond al van wie de naar schatting 11,4 miljard euro zou komen om de kredieten te kopen van Fortis Bank – 1,7 miljard van de aandeelhouders van de SPV, zijnde de holding, de staat en BNP Paribas, en de rest van leningen van BNP Paribas en vooral Fortis Bank – maar de juiste modaliteiten dienden nog te worden afgesproken.

Dat is nu gebeurd. BNP Paribas blijkt een behoorlijke inspanning geleverd te hebben om een financiering tegen aantrekkelijke voorwaarden tot stand te brengen, met andere woorden tegen voorwaarden die de kansen op de levensvatbaarheid van de SPV verhogen. 

‘De oplossing die gevonden werd stelt alle partijen tevreden en beantwoordt aan de doelstellingen van de holding en de Belgische staat. De financiering komt de aandeelhouders van de SPV ten goede en het vehikel kan makkelijk zijn werkingskosten dragen’, valt te horen bij BNP Paribas.

Natuurlijk helpt de waarborg van de Belgische staat voor een deel van de leningen van Fortis Bank voor de SPV ook om de prijs te drukken.

Kortetermijnfinanciering


Om de kosten van de leningen terug te dringen wordt voor een groot deel gewerkt met kortetermijnfinanciering. Die biedt het voordeel dat de kostprijs lager is dan bij langetermijnfinanciering. Het nadeel is dan weer dat de partijen vaak opnieuw moeten aankloppen bij marktspelers.

Theoretisch houdt dat het risico in dat Fortis Bank en BNP Paribas zich niet kunnen herfinancieren, maar dat risico wordt klein geacht. Er zijn ook technische oplossingen voor het probleem, zoals de leningen opdelen in kleine bedragen.

De financiering van de ‘bad bank’ was gecompliceerd omdat veel kredieten in dollars zijn en de kostprijs op de markt voor liquiditeiten in dollar hoog is.

Er waren de voorbije dagen echter ook nog andere katten te geselen. Zo bleek het koninklijk besluit over de staatswaarborg, voor vier onderdelen van de hele Fortis-deal met BNP Paribas, een lacune te bevatten waardoor de garantie niet geldt voor het commercial paper dat in de plaats zal komen van de leningen voor de SPV. Die kwestie zal na wat overleg tussen de partijen in principe worden opgelost door een nieuw koninklijk besluit uit te werken.

De staat waarborgt een lening van 4,365 miljard euro van Fortis Bank voor de financiering van de SPV. In totaal beloopt de staatsgarantie voor de Fortis-deal maximaal 9,2 miljard euro.


Bert Broens   

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud