Advertentie
Advertentie

Gimv handhaaft dividend ondanks jaarverlies

De investeringsmaatschappij Gimv heeft het boekjaar 2008/2009 afgesloten met een nettoverlies van 322,3 miljoen euro, waar een jaar eerder nog een nettowinst van 161,4 miljoen in de boeken verscheen. Het verlies is vooral te wijten aan niet-gerealiseerde minwaarden op de portefeuille en weerhoudt Gimv er niet van een onveranderd brutodividend van 2,36 euro per aandeel in het vooruitzicht te stellen. Voor nieuwe investeringen heeft Gimv in totaal 1 miljard euro ter beschikking, zo blijkt uit een persbericht.

(tijd) - Het nettoverlies van 322,3 miljoen euro is hoger dan de analistenverwachting van 284,4 miljoen euro en is hoofdzakelijk toe te schrijven aan niet-gerealiseerde minwaarden op de ondernemingen in portefeuille. Sinds de toepassing van de IFRS-boekhoudregels is Gimv immers verplicht om zowel gerealiseerde als niet-gerealiseerde minwaarden in de boeken op te nemen. Als gevolg van de scherpe daling van de aandelenmarkten en de daaruitvolgende schommelingen van de multiples, lijdt dit tot een boekhoudkundig verlies over het volledige boekjaar.

De niet-gerealiseerde minwaarden bedroegen in totaal 333,3 miljoen euro en besloegen alle activiteiten. Uitgesplitst naar activiteiten, was Buyouts & Growth goed voor 257,5 miljoen euro, Technology voor 47,2 miljoen euro, Life Sciences voor 24 miljoen euro en Cleantech voor 4,1 miljoen euro.

Op de beursgenoteerde participaties werden minderwaarden van 71,3 miljoen euro geboekt; de daling van de multiples bij het niet-beursgenoteerde deel van de portefeuille zorgde voor een minderwaarde van 125,9 miljoen euro.

Daarnaast werd een provisie in de boeken opgenomen van 19,6 miljoen euro, daar Gimv langere investeringstrajecten verwacht voor zijn venture-capitalparticipaties. Toch werden ook meerwaarden geboekt, in totaal voor 44,1 miljoen euro, hoofdzakelijk toe te schrijven aan de Buyouts & Growth activiteiten (Arcomet, Westerlund en Sfinc)

CDO's

Het operationeel verlies kwam uit 12,7 miljoen euro, tegen een operationeel verlies van 9,4 miljoen euro vorig boekjaar. Het financieel resultaat ging met 27,1 miljoen euro in het rood. Dit verlies is volledig toe te schrijven aan de afwaardering van 36,3 miljoen euro op de CDO-portefeuille waarin Gimv belegd heeft. De boekwaarde van de CDO's bedraagt nu nog 1,3 miljoen euro, zo blijkt uit het persbericht.

Per einde maart werd de portefeuille gewaardeerd op 578,2 miljoen euro, tegenover 848,1 miljoen euro op het einde van vorig boekjaar.

De netto kaspositie op 31 maart bedroeg 382,8 miljoen euro. De kasmiddelen, samen met de middelen van derden in door Gimv beheerde fondsen, levert Gimv een totale investeringscapaciteit op van bijna 1 miljard euro. De intrinsieke waarde op het einde van het boekjaar kwam zo uit op 41,1 euro per aandeel.

Door de sterke kaspositie kan Gimv zijn dividendbeleid handhaven. De groep keert een brutodividend uit van 2,36 euro per aandeel.

Koen Lambrecht
Stijn Demeester

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud