GIMV staat open voor business

ceo Koen Dejonckheere: 'Wij zijn niet immuun voor de kredietcrisis.'

'GIMV staat open voor business', verklaarde de nieuwbakken ceo Koen Dejonckheere bij de voorstelling van de halfjaarresultaten. Met een oorlogskas van ongeveer een half miljard euro staat de investeringmaatschappij in een sterke positie om in te gaan op opportuniteiten in de markt.

(tijd) - GIMV moest over de eerste zes maanden van het gebroken boekjaar 2008/2009 wel een verlies incasseren van ongeveer 160 miljoen euro. 'Wij zijn niet immuun voor de kredietcrisis', stipt Dejonckheere aan. 'Wanneer de markt daalt, daalt de waardering van GIMV mee.'

Het nettoverlies over het eerste halfjaar kwam uit op 159,8 miljoen euro. Dit verlies is integraal toe te schrijven aan een niet-gerealiseerde minwaarde op de portefeuille van 175 miljoen euro. Deze minwaarden, toe te schrijven aan de IFRS-waarderingsregels, werden opgetekend op alle activiteiten.

Wegens de moeilijke marktomstandigheden nam GIMV ook een provisie van 27,8 miljoen euro voor zijn venture-capitalparticipaties. De groep boekte tevens een waardevermindering van 9,8 miljoen euro op zijn venture-capitalfondsen.

GIMV realiseerde in de eerste jaarhelft ook nettomeerwaarden, voor een bedrag van 36,4 miljoen euro. Deze zijn nagenoeg uitsluitend afkomstig van de Buyouts & Growth-activiteiten in België en Duitsland.

CDO's

Het financieel resultaat over de eerste zes maanden bedraagt -23,1 miljoen euro. De voornaamste reden is afwaardering op de portefeuille CDO's voor een bedrag van 30,9 miljoen euro tot 6,7 miljoen euro. GIMV merkt op dat het intrestbetalingen blijft ontvangen en dat in deze portefeuille nog geen defaults werden gemeld.

GIMV investeerde in het eerste halfjaar voor 94,4 miljoen euro. Daarnaast werd nog eens 4,7 miljoen euro geïnvesteerd door de fondsen onder beheer. De opbrengst uit desinvesteringen bedroeg 153,4 miljoen euro, met daarbij nog eens 38,3 miljoen euro uit desinvesteringen door de fondsen onder beheer.

Per 30 september bedroeg de waarde van de portefeuille 651 miljoen euro tegenover 848,1 miljoen op 31 maart.

De netto kaspositie bedroeg eind september 469,2 miljoen euro. Volgens voorzitter Herman Daems zullen de opgehaalde middelen en de solide balansstructuur GIMV in staat stellen 'om zelfs in uiterst moeilijke marktomstandigheden maximaal in te spelen op de vele opportuniteiten die we verwachten'.

Technologie

Opportuniteiten komen volgens Dejonckheere uit verschillende hoeken. 'We zien wel een verschuiving van de buyout-markt naar de groeimarkt. Mensen zijn op zoek naar kapitaalsverhoging om hun businessplan te realiseren, veeleer dan naar een exit.' Volgens Dejonckheere is ook deze markt interessant voor de GIMV: de waarderingen staan laag én de risico's blijven beperkt. Daarnaast verwacht hij ook dat bijvoorbeeld multinationale ondernemingen divisies zullen afstoten.

Verder richt GIMV zijn pijlen in de eerste plaats op de technologiesector. 'We merken daar dat de bancaire spelers nog moeilijk kredieten verlenen, voor GIMV is dit echter core business. De laatste tijd hebben verschillende technologiebedrijven die kapitaal willen ophalen ons gecontacteerd.'

Sinds 30 september kenden de beurzen een verdere negatieve evolutie. Dit 'kan ertoe leiden dat de portefeuille ook in het tweede halfjaar waardedalingen ondergaat', merkt GIMV op. Per 14 november was de waarde van de beursgenoteerde participaties nog eens met 25,5 miljoen euro gedaald tegenover 30 september. Voor sommige bedrijven in portefeuille is bovendien hogere waakzaamheid geboden, zegt de groep, wegens de verzwakking van de economische conjunctuur, strengere financieringsvoorwaarden en de moeilijkere toegang tot bancair krediet.

Stijn Demeester
Koen Lambrecht

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud