Advertentie

ING boekt kwartaalwinst boven verwachting (update 2)

Bankverzekeraar ING heeft over het vierde kwartaal van 2006 een nettowinst geboekt van EUR 2.101 miljoen, een stijging van 14% ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Daarmee ligt het resultaat ver boven de verwachting van analisten, die gemiddeld op EUR 1.637 miljoen hadden gerekend.

(betten) De hogere winst komt door een betere ontwikkeling van het onderliggende resultaat. Daar werd een stijging gerealiseerd van 16,6% naar EUR 2.496 miljoen. Verder profiteerde ING van een lagere belastingdruk. De belastinglasten daalden van EUR 486 miljoen een jaar eerder naar EUR 287 miljoen.

Met name de verzekeringsactiviteiten lieten in het afgelopen kwartaal een verbetering zien. Het onderliggende resultaat steeg hier met 31% naar EUR 1.340 miljoen, waar analisten op EUR 1.106 miljoen rekenden.

Deze resultaten werden ondersteund door een groei van de activa onder beheer bij het levensverzekeringenbedrijf en gunstige omstandigheden op het gebied van underwriting bij het niet-levenbedrijf.

De winst bij de verzekeringsdivisie in Amerika steeg met 27,1% vanwege de sterke ontwikkelingen op de effectenmarkt. Azie/Pacific boekte een winststijging van 25%, met name door winstgroei in Zuid-Korea. De winst bij het verzekeringsbedrijf in Europa steeg met 14,3%.

De ontwikkelingen bij het bankbedrijf bleven, met een stijging van 3,4% naar EUR 1.156 miljoen, achter bij het verzekeringsbedrijf. Analisten gingen hier uit van EUR 1.106 miljoen.

Volgens ING werd hier het drukkende effect van de vlakke rentecurve gecompenseerd door een sterke volumegroei. Daarbij steeg de totale omvang van de risicogewogen activa met 5,7% naar EUR 338 miljard.

Bij de toename van de omvang van de leningenportefeuille, stegen de toevoegingen aan de voorzieningen met 340% van EUR 20 miljoen naar EUR 88 miljoen. 'Maar 340% over niets is niets', zegt bestuursvoorzitter Michel Tilmant in een toelichting op de jaarcijfers.

De toevoeging aan de voorzieningen in verhouding tot de omvang van de risicogewogen activa steeg in dezelfde periode van 3 basispunten naar 11 basispunten. Volgens een woordvoerder van ING wordt deze stijging veroorzaakt door een lagere vrijval. Met dit cijfer zit ING nog ver beneden het gemiddelde ervaringsniveau van 25-30 basispunten in de afgelopen jaren.

Verder wist de bank de kosten onder controle te houden. De efficiency ratio (verhouding kosten/baten) bleef het afgelopen jaar op 65,8% staan, tegenover 65,9% een jaar eerder.

Bij de consumentenbank werd een een winstdaling geboekt van EUR 506 miljoen naar EUR 441 miljoen. Dit als gevolg van hogere incidentele uitgaven. De kosten lieten daar dan ook een stijging zien van 9,5%. Daarentegen steeg de winst bij de wholesalebank met 11% naar EUR 546 miljoen.

In lijn met de verwachtingen van analisten bleef het resultaat bij ING Direct nagenoeg onveranderd. Het resultaat kwam uit op EUR 183 miljoen, tegen EUR 184 miljoen een jaar eerder.

Door permanent de kosten onder controle te houden, wil ING Direct zijn concurrenten het hoofd blijven bieden. 'Wij zitten al acht jaar in deze markt, zij komen net kijken', aldus Tilmant.

Voor 2007 stelt ING zich tot doel de aandacht te blijven vestigen op winstgevende groei, verdeeld over alle bedrijfsonderdelen. Daarbij blijft de aandacht continu gericht op het onder controle houden van de kosten en het investeren in activiteiten met groeipotentie.

ING stelt voor een dividend uit te keren van EUR 1,32 per aandeel over 2006, een stijging van 12% ten opzichte van de EUR 1,18 een jaar eerder.

Volgens analist Cor Kluis van Rabo Securities, lag de netto rentemarge bij ING Direct iets hoger dan hij had voorzien. Hij ziet echter onder de huidige rente-omstandigheden geen verbetering bij ING Direct.

Analist Trevor Kalcic van ABN AMRO is onder de indruk van de resultaten bij het verzekeringsbedrijf. Dit resultaat wordt met name gesteund door waardestijgingen van het eigen vermogen en de vastgoedportefeuille.

Analist Ton Gietman van Petercam vindt de nettowinst indrukwekkend. Ook op operationeel niveau kwamen de resulaten hoger uit dan hij had verwacht. Hij concludeert dan ook dat de bankverzekeraar veel sterke groeimotoren heeft.

Op Euronext Amsterdam noteert het aandeel ING rond 12.15 uur 0,8% lager op EUR 34,34.

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud