Kapitaalversterking KBC nagenoeg rond

KBC-topman André Bergen (foto: reuters)

De Vlaamse bankverzekeraar KBC versterkt zijn kernkapitaal (Tier 1) met ongeveer 3,5 miljard euro. Volgens onze informatie gebeurt dat via de uitgifte van een schuldinstrument dat gelijkgesteld wordt met kapitaal. Het vers kapitaal komt van de overheid. Zij krijgt zogoed als zeker twee vertegenwoordigers in de raad van bestuur van KBC. Het blijft de bedoeling maandag voorbeurs een persbericht te verspreiden.

(tijd) - De kapitaalinjectie van 10 miljard euro bij ING dient als model voor de KBC-operatie. Daarbij trad enkel de overheid op als kapitaalverschaffer en was er geen verwatering voor de bestaande aandeelhouders. Dat is ook het geval bij de KBC-operatie. De bestaande privé-aandeelhouders van de bank-verzekeraar (KBC Ancora, Cera, Boerenbond, Vlaamse families) nemen niet deel aan de kapitaalinjectie.

Een versterking van het kernkapitaal (Tier 1) van KBC met 3,5 miljard zou de solvabiliteitsratio van de bank-verzekeraar opkrikken tot zo'n 10,6 procent, alleszins boven 10 procent.

Bestuurders

Het akkoord tussen de overheid en KBC voorziet de opname van twee vertegenwoordigers van de regering in de raad van bestuur van de bank-verzekeraar. Dat zeggen meerdere bronnen. Over een eventueel veto- of inkijkrecht op bepaalde beslissingen is niets bekend, maar dat onderwerp wordt in elk geval nog besproken.

Ook hier zou het ING-model als inspiratie dienen. Twee vertegenwoordigers van de Nederlandse overheid treden toe tot de raad van bestuur van de Nederlandse bank-verzekeraar.

De raad van bestuur van KBC telt 25 leden en wordt voorgezeten door Jan Huyghebaert. Het is één van de omvangrijkste raden van bestuur van alle Belgische beursgenoteerde bedrijven.

Het blijft de bedoeling maandag voorbeurs met een oplossing voor de dag te komen. Zondagavond was er evenwel in dat kader nog niets beslist. Indien de regeringstop maandagochtend nog moet samenkomen in het KBC-dossier - en dat lijkt mogelijk - is een schorsing niet uitgesloten.

ING

Vorig weekend moest ING - dat net als KBC voldeed aan de wettelijke kapitaalvereisten - een beroep doen op de Nederlandse overheid om zijn kernkapitaal te versterken. Den Haag trok daar 10 miljard euro voor uit. In ruil kreeg de Nederlandse overheid effecten die gelijkaardig zijn aan aandelen, maar geen stemrecht geven. De effecten geven wel recht op de betaling van een jaarlijkse coupon van 8,5 procent, op voorwaarde dat een dividend wordt uitbetaald.

De Nederlandse regering kreeg ook twee leden in de raad van bestuur van de Nederlandse bank-verzekeraar en een vetorecht voor bepaalde beslissingen, met name over overnames en over het verloningsbeleid binnen de ING-groep. Dat laatste element zou ook tijdens de onderhandelingen van de KBC-operatie op tafel liggen.

Koersval

Het aandeel KBC verloor vrijdagochtend tot 28 procent door geruchten over een kapitaaloperatie of een overheidsinterventie. KBC moest de gemoederen kalmeren.

De groep sloot in een persbericht niet uit dat ze een staatsgarantie zou aanvragen als blijkt dat ze een concurrentieel nadeel ondervindt omdat ze niet over zo'n garantie beschikt. KBC stelde ook dat het de implicaties bekeek van de hogere kapitaalvereisten die de markt tegenwoordig hanteert voor banken. Na de verduidelijking herstelde de koers. Het aandeel sloot uiteindelijk 7,1 procent lager af op 26,7 euro.

Ivan Lathouders, analist bij Bank Degroof, stelde vrijdag in een rapport dat KBC voldoende ruimte heeft om zijn kernkapitaal te versterken zonder nieuwe aandelen uit te geven. 'KBC heeft geen solvabiliteitsprobleem, maar zal zijn ratio moeten verhogen omdat zijn sectorgenoten hem dat al voordeden', schreef hij. Volgens hem moest KBC 2 miljard euro vinden om zijn kernkapitaal (Tier 1) boven 8 procent te tillen.

Fitch

Bovenop de koersval en de speculatie kreeg KBC vrijdag te verwerken dat het ratingbureau Fitch een ratingverlaging onderzoekt voor de groep. Fitch vreest dat KBC nog meer waardeverminderingen moet boeken op zijn portefeuille herverpakte bedrijfsobligaties (CDO's). Het waarschuwde ook voor de 'moeilijkere economische omgeving, in het bijzonder in Centraal-Europa', de tweede thuismarkt van KBC.

MS/PBL

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud