Advertentie

KB Lux-proces start vrijdag

©Photo News

Voor de 49ste kamer van de Brusselse correctionele rechtbank begint morgen/vrijdag het proces over de gigantische fraude bij de vroegere Kredietbank (nu KBC) en de KB Lux (nu KBX European Private Banking). Veertien verdachten moeten zich verantwoorden voor valsheid in geschrifte, gebruik van valse stukken, bendevorming en fiscale fraude. Het gaat om zes (voormalige) kaderleden van KB Lux, vijf (voormalige) kaderleden van Kredietbank en drie klanten. Het dossier is al 13 jaar oud.

(belga) - Het onderzoek naar wat de grootste fiscale fraudezaak in België werd genoemd, begon eind 1995 toen onderzoeksrechter Jean-Claude Leys beslag legde op de namen en rekeningnummers van 8.000 Belgische rekeninghouders van de KB Lux. Vijf ontslagen werknemers hadden die informatie begin jaren negentig gestolen bij de KB Lux in de hoop er geld uit te slaan. Toen dat niet lukte, kwamen de documenten bij het Brusselse gerecht terecht dat onmiddellijk een onderzoek opende.

Uit dat onderzoek kwam volgens het Brusselse parket naar voor dat de Kredietbank samen met haar zustermaatschappij gegoede klanten systematisch geholpen had om belastingen te ontduiken. Dat gebeurde onder meer door zogenaamde back-to-back-leningen, waarbij een klant een lening kreeg op basis van een storting bij een buitenlandse bank, en door zogenaamde nostro-vostro-rekeningen, waarbij geld van de klanten vanuit België via interne rekeningen van de bank naar Luxemburg verhuisde. In totaal zouden zo geen belastingen betaald zijn op een totaalbedrag van 400 miljoen euro.

Heel wat klanten van de banken kwamen tot een akkoord met de fiscus maar het gerechtelijk onderzoek naar de fraude vervolgde zijn weg, zij het met de nodige hindernissen. Niet alleen betwistten de banken steeds dat zij enige strafrechtelijke overtreding hadden begaan en stelden ze steeds de wettelijke en reglementaire normen te hebben nageleefd, er was ook heel wat te doen over de manier waarop het gerecht de hand had kunnen leggen op de bezwarende documenten.

Een aantal personen die in verdenking waren gesteld, diende klacht in tegen onderzoeksrechter Leys voor schriftvervalsing. Maar die werd in juni 2007 uiteindelijk door het Hof van Cassatie buiten vervolging gesteld. Een ander onderzoek, tegen drie speurders van de politie, leverde al evenmin onregelmatigheden op.

Het zorgde er wel mee voor dat het dossier pas na 13 jaar voor de strafrechter komt. Van de 41 personen die in de loop van het onderzoek in verdenking werden gesteld, zullen er uiteindelijk slechts veertien zich moeten verantwoorden. Het gaat om elf bankiers, namelijk Etienne Verwilgen (CEO KB Lux), Damien Wigny (ex-CEO KB Lux), Remi Vermeiren (ex-CEO KB), Dag Wyntin (directeur KB Consult), Jean-Marie Barthel (ex-directeur KB Lux), Théo Stass (ex-KB Lux), Hubert Hansen (ex-KB Lux), Luc Bauduin (directeur KB Consult), Carlo Schlesser (ex-topman KB Lux), Antoon Bonte en Dirk De Coninck (ex-werknemers KB Consult), en drie klanten, meer bepaald vetsmelter Lucien Verkest en zijn echtgenote Jeanine Daenens, en ex-kapster Rita Verstraeten. Die zou de 68 miljoen die ze geërfd had van de schatrijke ondernemer Roger Gosset op een zwarte rekening bij KB Lux hebben geplaatst.

Vrijdag begint het proces maar er zal wel enkel een agenda bepaald worden voor de komende zittingen. De behandeling ten gronde is voor later.

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud