KBC betaalt kwart miljoen in CDO-dossier

©BELGA

KBC Bank heeft in het kader van een onderzoek van de CBFA naar de verkoop van CDO-gelinkte obligaties door de bank, ingestemd met de betaling van 250.000 euro. De betaling is een onderdeel van een minnelijke schikking tussen de bank en de toezichthouder. Bij het onderzoek bleek dat KBC een aantal administratieve regels niet opgevolgd heeft.

(tijd) - De Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA) gelastte een auditeur vorig jaar met een onderzoek naar de aanbieding van CDO-gelinkte obligaties in België door KBC Bank. Dat gebeurde na de vaststelling van 'ernstige aanwijzingen' van praktijken die mogelijk aanleiding zouden kunnen geven tot het opleggen van een administratieve geldboete, aldus de publicatie van de regeling op de website van de CBFA.

Het onderzoek leerde dat KBC Bank voor 12 effecten de productfiches voor de obligaties in kwestie niet als dusdanig vooraf had voorgelegd aan de CBFA. In een dertiende geval maakte de ontwerpproductfiche wel deel uit van het prospectus dat werd goedgekeurd door de CBFA, maar werd ze niet voorgelegd als een document dat afzonderlijk zou worden verspreid. 

Bovendien vermeldden de productfiches niet waar het prospectus voor de aanbiedingen kon worden verkregen

De bank betwistte de vaststellingen niet. Daarop stelde de auditeur een minnelijke schikking voor die een definitieve regeling van de tegen KBC ingestelde procedure inhoudt. Tegen de schikking is dus geen beroep mogelijk. De minnelijke schikking houdt de betaling van een kwart miljoen euro in - strikt gezien gaat het niet om een boete - en de publicatie ervan op de website van de CBFA. 

De bank stemde op 18 februari in met de schikking. Op 11 maart volgde het directiecomité van de CBFA. Viviane Huybrecht, de woordvoerster van KBC, schrijft het niet voorleggen van de fiches toe aan een 'administratieve tekortkoming'. 'Een dergelijke minnelijke schikking laat toe om op een snelle en transparante manier het geschil tot een einde te brengen.'

Het is nog maar de derde minnelijke schikking sinds de CBFA daartoe de mogelijkheid heeft. Die mogelijkheid werd bij programmawet ingevoerd in april 2007. In de twee andere dossiers gaat het om veel kleinere bedragen, met name 10.000 en 50.000 euro. 

BB

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud