Advertentie

'KBC kan Vlaanderen 105 miljoen opleveren'

De reddingsoperatie van de KBC kan de Vlaamse overheid naar schatting jaarlijks 105 miljoen euro opleveren.Dat bleek maandagnamiddag uit een uiteenzetting van Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) en minister van Begroting Dirk Van Mechelen (Open VLD) in de commissie algemeen beleid van het Vlaams parlement.

(tijd/belga) - KBC kwam vorige week in de problemen. De Vlaamse regering schoot de bank te hulp en versterkt voor twee miljard euro het kernkapitaal van de bank. In ruil zal KBC de Vlaamse regering een jaarlijkse vergoeding geven van 8,5 procent indien er een dividend wordt uitgekeerd.

De Vlaamse regering moet zelf geld lenen of ophalen om de operatie te kunnen financieren en zal hiervoor 4 procent of 80 miljoen euro intresten per jaar betalen. De jaren dat er dividend is, vormt dit geen probleem. De Vlaamse regering krijgt ruim 8,5 procent vergoeding (plus 15 miljoen euro voor het trekkingsrecht op nog eens 1,5 miljard euro kapitaal) en houdt dus nog 105 miljoen euro over.

Is er geen dividend, dan vallen de 80 miljoen euro intresten ten laste van de Vlaamse begroting, verminderd met de 15 miljoen euro aan 'trekkingsrechten'. Voor dit jaar zouden de intrestkosten trouwens maar 60 miljoen euro zijn, aangezien het maar om drie kwartalen zal gaan. De deal zal immers pas tegen het einde van dit kwartaal rond zijn.

Interimdividend

Peeters en Van Mechelen achtten de kans reëel dat er vanaf 2010 weer een KBC-dividend komt. Bovendien is met KBC afgesproken dat er mogelijks voor 2009 een interimdividend komt en dat de Vlaamse overheid in dat geval een vergoeding van 4,25 procent krijgt. Dat zou de intrestlasten voor de Vlaamse overheid dit jaar moeten dekken.

De hele operatie moet voor het einde van het eerste kwartaal rond zijn. De Vlaamse regering laat ook onderzoeken of ze de operatie niet kan financieren door zelf schatkistcertifcaten uit te schrijven. Het zou de eerste keer zijn dat de Vlaamse overheid dat doet.

KBC-engagementen

Minister-president Peeters herhaalde dat KBC beloofde een verstandige kredietpolitiek te zullen voeren voor gezinnen, bedrijven en kmo's. De bank heeft ook aangekondigd de activiteiten die niet tot de core business behoren, zoals investeringen in gestructureerde producten, stop te zetten, alsook 'bepaalde leasingactiviteiten en consumer finance-activiteiten in Centraal-Europa af te bouwen dan wel on hold te zetten.'

De Vlaamse regering krijgt twee vertegenwoordigers bij de raad van bestuur van KBC. Zij zullen op bepaalde punten over een de facto vetorecht beschikken, zei minister Van Mechelen. Het gaat dan over de politiek inzake acquisities of renumeraties voor de raad van bestuur en het management.


Lof

Tijdens de commissie loofden zowel meerderheid als oppositie het "doortastende" optreden van de Vlaamse regering. De federale regering, met op kop minister van Financien Didier Reynders (MR), werd zwaar op de korrel genomen.

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud