KBC krijgt 3,5 miljard euro en schrapt dividend

André Bergen en Didier Reynders vanochtend op een persconferentie. ©REUTERS

De bank-verzekeraar KBC krijgt een kapitaalinjectie van 3,5 miljard euro van de Belgische staat en zal daarop jaarlijks zo'n 300 miljoen euro intrest op betalen. Er is geen direct verwaterend effect voor bestaande aandeelhouders. KBC schrapt zijn dividend voor 2008 en krijgt twee vertegenwoordigers van de staat in de raad van bestuur. 'Deze operatie is niet ingegeven door liquiditeits- of solvabiliteitsproblemen maar is het gevolg van de grondig gewijzigde referentiepunten inzake kapitaalposities', klonk het vanochtend op een persconferentie.

(tijd) - 'Voor de Belgische staat is dit de vierde ingreep in enkele weken tijd. Maar in dit dossier is er geen sprake van liquiditeits- of solvabiliteitsproblemen', zei Didier Reynders op een persbijeenkomst.

André Bergen schetste de nieuwe context waarbinnen de kapitaaltransactie geplaatst moet worden. 'Tegenover onze interne en regulatoire normen beschikten we over surpluskapitaal', zegt Bergen. 'Maar de voorbije week is er op de financiële markten veel veranderd. Als gevolg van de operatie bij ING en de herkapitalisaties bij Franse banken is het referentiepunt voor de kapitaalvereisten de voorbije week grondig verlegd.'

'In deze context is het voorzichtiger om ons surpluskapitaal proactief te versterken en zo onze concurrentiepositie te verbeteren in het belang van onze cliënten, aandeelhouders en medewerkers', aldus nog Bergen.

KBC was tot voor vandaag de enige grootbank in België met een kernkapitaalratio (Core Tier 1) van minder dan 7 procent. Die ratio stijgt nu van 7 tot boven 8 procent. De solvabiliteitsmarge voor de verzekeringactiviteiten bedraag nu 280 procent. 'Deze niveaus zijn meer dan 2,5 hoger dan de regulatoir opgelegde minima', aldus Bergen.

'Door geen dividend over 2008 uit te keren, bespaart KBC nog eens 1,3 miljard cash. Mede daardoor is KBC in de Benelux de bank met de beste kapitaalpositie', schrijven analisten van Rabo Securities in een eerste reactie.

'Geen schuldwaarborg nodig'

Met deze kapitaalratio's zou KBC normaal gezien geen beroep moeten doen op de garantieregeling die de staat aan Belgische banken biedt voor de uitgifte van obligaties en ander schuldpapier. 'Dat is alleszins niet de bedoeling', zei Bergen overtuigd.

297,5 miljoen per jaar

De operatie is opgezet naar analogie met de steun van de Nederlandse staat voor ING. De schuldinstrumenten worden uitgegeven tegen de prijs van 29,50 euro per effect. Dat is de gemiddelde slotkoers van de jongste drie handelsdagen. Die effecten hebben geen verwaterend effect voor bestaande aandeelhouders.

In elk jaar dat KBC een dividend uitkeert, zal de bank-verzekeraar minstens 297,5 miljoen euro aan intrestlasten (2,51 euro per effect) aan de staat moeten betalen. De couponrente werd namelijk vastgelegd op 8,5 procent maar dat percentage kan hoger liggen indien KBC aanzienlijke dividenden betaalt. 'Of dat geen te dure financiering is? Ik heb daar geen probleem mee. Zes maand geleden waren de condities beter maar de situatie op de geldmarkt is nu eenmaal wat ze is', zegt Bergen. 

De transactie zal tegen het einde van 2008 worden afgerond.  De opbrengst van de effectenemissie valt uiteen in 2,25 miljard euro voor de versterking van het kernkapitaal van de bankactiviteiten en 1,25 miljard euro voor de solvabiliteitsmarge van de verzekeringsactiviteiten.

Uitstapregeling

KBC kan op elk moment de effecten terugkopen, tegen 150 procent van de uitgifteprijs. 'Mochten de aandelen veel stijgen, kan de staat de terugbetaling in aandelen eisen: één aandeel voor één effect. De overheid kan zo mee profiteren van een stijging van de aandelenkoers', verduidelijkt Bergen. 

Vanaf 3 jaar na de uitgifte van de effecten, heeft KBC het recht om de effecten in te ruilen tegen gewone aandelen. De staat kan dan in geval van een lage beurskoers echter opteren voor een terugbetaling in cash.

Tijdens een teleconferentie voor analisten gaf Herman Agneessens, de financieel directeur van KBC, wel aan niet te verwachten dat de Belgische overheid snel voor een terugbetaling in aandelen zal kiezen. 'De Europese boekhoudnormen bepalen immers dat de overheid de meerwaarden op aandelen alleen kan aanwenden voor het afbouwen van de staatsschuld, en dus niet om het budget in evenwicht te brengen. Dat is dan ook een belangrijke stimulans om voor een uitbetaling in cash te kiezen', aldus Agneessens.    

'19% verwatering'

Analisten van Rabo Securities berekenden dat de hele operatie een onmiddellijk verwaterend effect heeft van 13 procent op de nettowinst per aandeel. (197,5 miljoen euro rentelasten op een winstbasis van 2,3 miljardeuro). 'Na een paar jaar als KBC de effecten terugkoopt aan 50 procent zal dat oplopen tot 19 procent.'

Overheid in bestuur

De Belgische staat krijgt in ruil voor de kapitaalinjectie twee zetels in de raad van bestuur. Ze krijgen weliswaar niet over alles beslissingsrechten. Hun bevoegdheden blijven beperkt tot: uitgifte of inkoop van aandelen, grote overnames(meer dan een kwart van aandelenkapitaal plus reserves) en de beloningspolitiek. Eerder besliste men bij KBC reeds om alle bonussen in 2008 af te schaffen.

 

JDS/RV/PS

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud