‘Kredietverliezen bij Europese banken lopen op tot 400 miljard’

In Europa lopen de kredietverliezen van 22 grote banken dit en volgend jaar mogelijk op tot zowat 400 miljard euro. Dat zou blijken uit de stresstests die Europese toezichthouders lieten uitvoeren op een reeks Europese banken.

(tijd) - Het bericht stond zaterdag te lezen in de krant International Herald Tribune. Het dagblad citeert functionarissen die inzage hadden in de ontwerpconclusies van de Europese stresstests.

Die tests werden de voorbije maanden uitgevoerd door het zogenaamde Committee of European Banking Supervisors (CEBS). Dat comité bestaat uit vertegenwoordigers van bankentoezichthouders en centrale banken uit de Europese Unie.

Schokken

De tests op de 22 Europese banken moeten uitwijzen in hoeverre de instellingen bestand zijn tegen grote schokken op de financiële markten. De testen houden rekening met een pessimistisch scenario, waarin de macro-economische vooruitzichten, onder meer voor het bruto binnenlands product, lager liggen dan de huidige prognoses van de Europese Commissie. De resultaten zijn volgende week donderdag en vrijdag onderwerp van discussie tijdens een informele top van de Europese ministers van Financiën in Zweden.

Of de resultaten van de tests dan ook worden vrijgegeven, is nog niet duidelijk. De verschillende lidstaten van de Europese Unie zijn het niet eens over het nut van de publicatie van die resultaten.

Belgische instellingen

Begin juli raakte bekend dat zich onder de ‘geteste’ banken ook enkele Belgische financiële instellingen bevinden. Maar de namen van die banken werden niet vrijgegeven.

De Europese ministers van Financiën overwegen inmiddels ook sterk om de volgende maanden eveneens stresstests te laten uitvoeren op Europese verzekeringsmaatschappijen. De resultaten daarvan zouden in de lente bekend moeten zijn.

LD

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud