'Kredietverzekering biedt bedrijven meerwaarde'

Kredietverzekering creëert een toegevoegde waarde voor bedrijven door hun liquide middelen en nettowinst te beschermen. Dat blijkt uit een studie door de universiteit van Leeds, die woensdag in Brussel werd voorgesteld door kredietverzekeraar Euler Hermes.

(belga) Kredietverzekering leidt ook tot betere relaties tussen de bedrijven en hun partners (leveranciers, banken, klanten), omdat ze het teken is van een goed beheer en een klimaat van vertrouwen creëert tussen bedrijf en partners.

Volgens de studie kan een bedrijf met een kredietverzekering tot 1,38 procent van zijn jaaromzet besparen op de operationele kredietkosten.

Meer dan 80 procent van de transacties tussen bedrijven gebeurt momenteel op krediet, zei Marc Petre, de verantwoordelijke kredietverzekering bij Euler Hermes België, woensdag. Het gaat om "het belangrijkste middel voor financiering op korte termijn."

Nochtans neemt het aantal laattijdige betalingen toe. Volgens een recente studie van Graydon wordt maar 65 procent van de facturen op tijd betaald. Vertragingen bij betaling hebben ook gevolgen voor de thesauriepositie van het bedrijf. Deze stijging zal vermoedelijk voortduren, zegt Euler Hermes, die een verhoging van het aantal faillissementen (en dus van het aantal bedrijven met betalingsproblemen) wereldwijd met 3 procent inschat.

Kredietverzekering maakt het voor het bedrijf mogelijk zich tegen deze risico's in te dekken en zijn thesauriepositie te behouden.

Maar dergelijke verzekering is ook "een teken van goed beheer" en maakt "een groot vertrouwen tussen het bedrijf, zijn leveranciers en zijn bank" mogelijk, voegde Paul Becue, algemeen directeur van Euler Hermes België, toe.

Zo verlenen leveranciers gemiddeld langere betalingstermijnen aan bedrijven met kredietverzekering. De bedrijven zelf krijgen ook gemakkelijker bankleningen op korte termijn en tegen lagere rentetarieven.

Kredietverzekering kan ten slotte een competitieve hefboom vormen in de relatie bedrijf-klant. Kredietverzekerde bedrijven verlenen gemakkelijker kredieten aan hun klanten en zijn meestal ook meer geneigd hun kredietvoorwaarden aan te passen om conracten binnen te halen, aldus Euler Hermes.

De kredietverzekering is een instrument om het commerciële risico te beheren. Tegen betaling van een premie verzekert de kredietverzekeraar de onderneming tegen het risico dat haar debiteurs hun schuldvorderingen niet betalen. Het bedrag van de premie schommelt tussen 0,1 en 0,9 procent van de verwachte omzet, stelt Euler Hermes nog.

Het aantal bedrijven met kredietverzekering kan sterk verschillen tussen landen. In België bedraagt de penetratiegraad ongeveer 20 procent.

Euler Hermes maakt deel uit van de groep Allianz en is wereldwijde marktleider in de sector met een marktaandeel van 34,4 procent en een omzet van meer dan 2 miljard euro

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud