Leterme ontvangt delegatie Kaupthing-klanten

©Photo News

Premier Yves Leterme heeft vrijdag een zeskoppige delegatie van Belgische spaarders bij de Kaupthing Bank meer tekst en uitleg gegeven bij de stand van zaken in het dossier rond de IJslandse Bank. Hij gaf daarbij aan dat er belangstelling is voor de overname van de activiteiten van Kaupthing Bank Luxemburg en gaf meer details bij de procedure om te kunnen genieten van het voorschot van 20.000 euro bij het Luxemburgse beschermingsfonds.

(belga) - Naar aanleiding van de bankcrisis blokkeerde de Luxemburgse toezichthouder de rekeningen van de Kaupthing-klanten. Daardoor werden ook zowat 20.000 Belgische klanten getroffen. De bank werkte in ons land immers onder een Luxemburgse licentie. Vorig weekend manifesteerde nog enkele honderden spaarders in Brussel om hun ongenoegen te uiten.

Donderdag verklaarde de premier in de Kamer dat er een serieuze kandidaat is om de activiteiten over nemen. Op een persbriefing na het onderhoud vrijdag, herhaalde de premier, die vanmorgen nog contact had met de Luxemburgse premier en minister van Financiën, dat er overnamebelangstelling is van meer dan één kandidaat. 'Wat niks wil zeggen over de mogelijkheid tot overname. Er is absoluut op dit moment geen zicht op een overname, maar er is wel nog altijd belangstelling', luidde het.

'Op basis van de informatie waarover zij beschikken hebben de Luxemburgse collega's mij gezegd dat het ernstige overnamekandidaten zijn', aldus nog de premier. Meer details wilde hij niet kwijt. 'Discretie en voldoende tijd om die dossiers verder te bespreken is belangrijk om tot resultaat te komen', aldus Leterme, die zei heel sceptisch te blijven.

Daarnaast kregen de spaarders uitleg over de beslissing van de raad van bestuur van de Luxemburgse toezichthouder AGDL over de mogelijkheid voor Belgische klanten van de Kaupthing Bank om een aanvraag in te dienen bij het Luxemburgse beschermingsfonds voor een voorschot van 20.000 euro per rekening. De richtdatum daarbij is 1 december.

Mocht er een overnemer zijn, is het mogelijk dat die datum wat schuift, lichtte Leterme toe. In elk geval is het de intentie van de raad van bestuur om vanaf begin december 20.000 euro ter beschikking te stellen. In geval van een overname zal de 20.000 euro worden verrekend in de rekeningstand. Zonder overnemer zal het bedrag worden afgetrokken van het desgevallend uitgekeerd hoger depositogarantiebedrag.

Voor aanvang van de ontmoeting liet één van de spaarders weten dat ze zowel hun spaargeld als de intresten terugwillen. Leterme merkte op dat de Belgische staat in deze eigenlijk geen partij is. Eisen naar de Kaupthing Bank of naar wie de licentie heeft toegestaan, moeten naar die instanties worden geformuleerd, luidde het.

'Ik probeer alleen alles te doen voor die Belgische gezinnen die aan die Luxemburgse bank hun geld hebben toevertrouwd, al was het maar omwille van het feit dat men die mensen niet ten kwade kan duiden dat ze er van uitgingen dat een bank die opereert op Belgisch grondgebied ook credibel is. Ik doe alles wat ik kan om de mensen te herstellen in de rechten die ze hebben', aldus nog de premier, die zei dat dit in de normale continuiteit ook om de verschuldigde intresten gaat.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud