Meerwaarde stut halfjaarwinst Fortis

Fortis-topman Bart De Smet - Foto LVA ©Lieven Van Assche

De Fortis-holding sluit het eerste halfjaar af met een nettowinst van 886 miljoen euro. De winst vloeit grotendeels voort uit de verkoop van een kwart van AG Insurance, het vroegere Fortis Insurance Belgium, aan BNP Paribas. De recurrente winst uit verzekeringen zakt 29 procent ten gevolge van de financiële crisis en de hogere schadeclaims. De boekwaarde van de holding komt hoger uit dan verwacht.

(tijd) - Het is bijzonder moeilijk de resultaten van Fortis-holding te vergelijken met de analistenprognoses, gelet op drie grote factoren die bijzonder moeilijk te voorspellen waren. Het gaat om de waardering van de call-opties op de aandelen BNP Paribas, de betalingsstromen op de CASHES tussen BNP Paribas Fortis en Fortis-holding via de zogenaamde ‘Relative Performance Note’ en de exact waardering van de portefeuille rommelkredieten.

Hogere schadeclaims

Sinds de transacties met de Belgische overheid en BNP Paribas in het tweede kwartaal werden afgerond gaat de Fortis-holding als een pure verzekeraar door het leven. Die verzekeringsactiviteiten waren over de eerste zes maanden van het jaar goed voor 228 miljoen euro winst. Dat is 29 procent minder dan de 319 miljoen euro die vorig jaar werd geboekt.  

Als gevolg van de financiële crisis daalde de winst bij de Levensverzekeringsactiviteiten tot 184 miljoen euro, tegen 214 miljoen vorig jaar. In de halfjwaarwinst zit wel een eenmalige belastingteruggave in België verwerkt van 94 miljoen euro. De tak  Niet-Leven - de schadeverzekeringe n- kende een steviger  winstdaling tot 44 miljoen euro. Een jaar eerder was dat nog 105 miljoen euro. Fortis wijt die terugval aan uitzonderlijke weersomstandigheden (winterstormen) in België en het VK, de twee belangrijkste markten.   

Onder meer door die moeilijke weersomstandigheden zagen Belgische verzekeringsactiviteiten - die sinds kort onder de naam AG Insurance door het leven gaan - de nettowinst in de divisie Niet-Leven met 62 procent dalen tot 22 miljoen euro. De tak Leven leverde een nettowinst op van 173 miljoen euro, waardoor AG Insurance in totaal dus goed was voor een winst van 195 miljoen euro. Fortis hamert er ook op dat AG Insurance nog  steeds marktleider is in België met een marktaandeel van 28 procent. 

'Back on track'

Ondanks de daling van de nettowinst ten opzichte van vorig jaar vindt Bart De Smet,  de nieuwe gedelegeerd bestuurder van Fortis, dat de holding 'back on track 'is.

'De totale bruto premie-inkomsten kwamen bijvoorbeeld in de eerste jaarhelft uit op 7,9 miljard euro, stabiel ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Onze eerste resultaten als pure verzekeraar blijven bemoedigend. De marktomstandigheden blijven moeilijk, maar op basis van onze huidige prestaties zijn we optimistisch,' klonk het tijdens een persconferentie. De Smet verwacht dat de inkomsten over het hele jaar in lijn zullen blijven met die van vorig jaar.

Dat neemt niet weg dat de nieuwe topman voorzichtig blijft.  'We verwachten echter wel dat de marktomstandigheden een uitdaging zullen blijven en dat de economische situatie het gedrag van de klant in Leven en Niet-Leven zal beïnvloeden.'

Meerwaarden

Alles samen zakte de nettowinst van de holding van 1,638 miljard tot 886 miljoen euro. Per aandeel resulteert dat in een halvering van 0,75 tot 0,36 euro.

Fortis' halfjaarcijfers werden wel in belangrijke mate gestut door een aantal eenmalige opbrengsten. Allereerst  wist de groep een meerwaarde te boeken van 697 miljoen euro op de verkoop van een belang van 25 procent plus een aandeel in AG Insurance aan BNP Paribas. Die transactie werd in april goedgekeurd op de tumultueze aandeelhoudersvergadering in Gent. 

Naast de meerwaarde op de AG Insurance-transactie houdt Fortis ook rekening met de calloptie die de groep heeft op de aandelen BNP  Paribas gehouden door de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM). Die calloptie wordt op 482 miljoen euro gewaardeerd.

Daartegenover staat een last van 301 miljoen euro (na belasting) in het kader van de rechtszaak rond de aflossing van een pakket preferente aandelen van Fortis Capital Company (FCC), een dochter van Fortis Bank Nederland. Een Nederlandse rechtbank had in juni beslist dat Fortis moest opdraaien voor de aflossing van dat pakket aandelen ter waarde van 362,5 miljoen euro. Fortis verbond zich ertoe dat bedrag te betalen, maar kondigde in juni wel aan een bodemprocedure te starten om een compensatie te bekomen. Die procedure werd op 24 augustus gestart, meldt Fortis nu.

Verder neemt de holding ook een last van 344 miljoen euro voor de reële waarde van de toekomstige rentebetalingen per kwartaal gerelateerd aan de onderliggende waarde - de zogenaamde Relative Performance Note - in verband met het financiële instrument CASHES .

De portefeuille risicovolle kredieten, Royal Park Investments, was eind juni 19,3 miljard euro waard.

Strategie

Beleggers die hoopten dat Fortis een tipje van de sluier zou lichten over het nieuwe strategische plan van de groep, waren er donderdag  wel aan voor de moeit. Fortis wilde alleen meegeven dat de resultaten van zijn strategische denkoefening  op 25 september worden bekendgemaakt. 

SR/PS

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud