Meeste Deminor-cliënten zien nieuwe Fortis-deal zitten

De meeste cliënten van het adviesbureau Deminor gaan voor de nieuwe Fortis-deal stemmen. Ook Deminor zelf is van oordeel dat de nieuwe overeenkomst in de huidige omstandigheden 'makkelijker aanvaardbaar' is voor de aandeelhouders en dat een verdere verbetering die evenveel zekerheid biedt, niet kan worden gegarandeerd.

(tijd) - Dat blijkt uit een persbericht van Deminor. Het adviesbureau betreurt dat de Belgische overheid een 'stand alone'-oplossing voor Fortis nooit als een geldig alternatief heeft beschouwd.

Intussen zijn de economische conjunctuur en de toestand op de financiële markten verder verslechterd. Hierdoor werd het zoeken naar alternatieven voor het aanleunen bij BNP Paribas er niet makkelijker op, vooral daar ook de tijd drong.

In de huidige omstandigheden lijkt Deminor dan ook te kunnen leven met de nieuwe Fortis-deal. Het nieuwe akkoord houdt weliswaar geen significante verbetering in tegenover het vorige, maar vormt toch een oplossing die voor de aandeelhouders makkelijker te accepteren is. Mocht het verworpen worden, dat is Deminor van oordeel dat een verdere verbetering niet kan gegarandeerd worden met voldoende zekerheid rekening houdend met de risico's.

Deminor hoopt wel dat de raad van bestuur nog verdere informatie zal geven over de verschillende elementen van het akkoord en het uitzicht op waardecreatie voor de aandeelhouders.

Een goedkeuring van het nieuwe akkoord betekent echter niet dat geen verdere stappen kunnen worden ondernomen om meer waarde(potentieel) in Fortis Holding te brengen. Deminor denkt daarbij in het bijzonder aan de transacties met Nederland, die door de aandeelhouders reeds werden verworpen.

Navraag bij zijn cliënten heeft Deminor geleerd dat een meerderheid voor de nieuwe Fortis-deal is. Maar zoals steeds zijn de cliënten vrij te stemmen zoals ze zelf willen.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud