Nederlands kort geding tegen Fortis

©Lieven Van Assche

Fortis Bank Nederland, die nu in handen is van de Nederlandse staat, heeft maandag een kort geding aangespannen tegen de Fortis-holding, haar gewezen moederbedrijf. De bank eist dat de holding 362,5 miljoen euro op tafel legt voor het terugkopen van tien jaar geleden uitgegeven aandelen. Het geding zal op 19 juni worden behandeld door de rechtbank in Amsterdam. Het doet de spanningen tussen Nederland en Fortis verder oplopen.De zaak zette het Fortis-aandeel maandag onder druk.

(tijd) – De kwestie gaat terug tot 1999 toen Fortis Capital Company (FCC), een op Jersey gevestigde dochter van Fortis Bank Nederland Holding, preferente aandelen Klasse A1 uitgaf met een nominale waarde van 450 miljoen euro ter versterking van het kapitaal van de bank.

De overeenkomst met de kopers van de aandelen voorzag in de mogelijkheid dat Fortis Bank Nederland de stukken op 29 juni 2009 zou kunnen terugkopen. De bank, die in oktober vorig jaar samen met andere gewezen Fortis-onderdelen door de Nederlandse staat uit de holding werd gehaald, zag echter af van die aflossing.

Een deel van de houders van de aandelen maakte daarop gebruik van de mogelijkheid om de waardepapieren om te wisselen in Fortis-aandelen, voor een totale hoofdsom van 362,5 miljoen euro. Maar dat ziet de holding niet zitten omdat ze absoluut een verdere verwatering van het aandeel tegen wil gaan. Fortis toonde zich daarop bereid de preferente aandelen af te kopen in ruil voor cash, zoals in de bepalingen van het instrument was voorzien.

Maar de holding zegt dat ze, krachtens de in 1999 gemaakte afspraken, in het geval van een cashoperatie rond de preferente aandelen op een of andere manier moet worden gecompenseerd. Fortis kan best begrijpen dat Den Haag niet te vinden is voor een compensatie in de vorm van nieuwe aandelen van Fortis Bank Nederland, zoals de oorspronkelijke overeenkomst het wil, want dan zou Fortis weer aandeelhouder worden van de Nederlandse bank. Daarom staat de beursgenoteerde holding ook open voor alternatieve vormen van compensatie.

Maar de Nederlandse staat, als eigenaar van Fortis Bank Nederland, wil niet weten van enige vorm van compensatie voor het geld dat Fortis zou uitkeren. Daarmee lijkt het dossier in een patstelling beland, want de holding wil al het mogelijke doen om te vermijden dat ze moet betalen zolang er geen garantie is dat daar iets tegenover staat.

Met het kort geding vordert Fortis Bank Nederland (eigenlijk FCC) 362,5 miljoen euro in contanten van Fortis zonder enig recht op compensatie te erkennen.

Fortis zegt zo'n geding te zullen aanvechten en de nodige stappen te zullen ondernemen ‘om haar legitieme rechten en de belangen van haar aandeelhouders te beschermen’.

De holding laat niet in haar kaarten kijken over wat ze van plan is om haar rechten te beschermen. Voor Kathleen Steel, de woordvoerster van de holding, is de kwestie glashelder: ‘Indien je een bedrijf overneemt (de Nederlandse staat die Fortis Bank Nederland kocht, red.), moet je uiteraard ook de verplichtingen overnemen.’

Kapitaal

Fortis wijst er ook op dat het mechanisme uit de overeenkomst van 1999 dat voorziet in een alternatieve betaling in aandelen of in cash om de preferente aandelen over te nemen, alleen maar in werking kon treden indien Fortis Bank Nederland Holding op 29 juni 2009 over onvoldoende kapitaal zou beschikken om de effecten af te lossen. Dat impliceert dat Fortis Bank Nederland onvoldoende gekapitaliseerd werd door haar nieuwe aandeelhouder om de preferente aandelen af te lossen.

De kwestie toont opnieuw aan hoe moeilijk de verhoudingen zijn tussen de Nederlandse staat en de Nederlandse Fortis-onderdelen enerzijds en de beursgenoteerde Fortis-holding en haar aandeelhouders anderzijds. Niet alleen ligt de afsplitsing van de Nederlandse Fortis-onderdelen in oktober vorig jaar nog steeds gevoelig, er zijn ook nog diverse geschillen hangende.

Zo zijn er bijvoorbeeld de MCS-schuldinstrumenten ten belope van 2 miljard euro. Volgens sommigen dient dat geld terug te vloeien naar de Fortis-holding, maar Nederland betwist dat. Vorige week bleek ook dat de Nederlandse staat de verzekeraar FCI, een ander onderdeel van de gewezen Nederlandse tak van Fortis, te gelde had gemaakt. Nochtans vinden meerdere Fortis-aandeelhoudersgroeperingen dat Den Haag geen vroegere Fortis-stukken mag verkopen zolang niet is uitgemaakt dat de ontmanteling van Fortis correct verliep.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud