Advertentie

Omzet verzekeringssector daalt 18 procent door terugval levenstak

De markt van de levensverzekeringen is er in 2006 met liefst 18 procent (pct) op achteruitgegaan, na jaren dé motor te zijn geweest van de hele sector. Daardoor daalde de omzet (premie-inkomens) van de totale verzekeringssector met ruim 12 pct tot zowat 30 miljard euro.

(belga) Dat is woensdag gebleken bij de voorstelling van het jaarverslag 2006 van Assuralia, de beroepsvereniging van de verzekeringsondernemingen in België.

De daling in de tak levensverzekering - tot iets meer dan 20 miljard euro - is te wijten aan de invoering begin 2006 van een premietaks van 1,1 pct op individuele levensverzekeringen, zo luidde het. Ze gaat ook dieper dan enkel een herstelbeweging nadat vele mensen eind 2005, net voor de invoering van de taks, nog een levensverzekering afsloten. De markt groeide dat jaar met ruim een kwart.

"Door de daling zitten we terug onder de situatie van 2003. Dat betekent dat het fenomeen verder gaat dan een terugval na 2005", zei Christian Defrancq, de voorzitter van Assuralia. "Het is maar de vraag of het psychologische effect van de taks dit jaar zal afzwakken." Een herziening van de premietaks is ook een van de actiepunten van het memorandum dat Assuralia opstelde met het oog op de komende verkiezingen.

Binnen de levensverzekeringen tekenden de individuele verzekeringen een daling met 21,6 pct op tot 16,5 miljard euro. De groepsverzekeringen, waarvoor de premietaks niet geldt, stegen met 0,5 procent tot ruim 4 miljard euro.

De sector niet-leven kende vorig jaar een "klassieke" groei van 4 pct tot 9 miljard euro premie-inkomsten, aldus Michel Baecker, de afgevaardigd bestuurder van Assuralia. De brandverzekeringen kenden de grootste stijging (+8,8 pct), onder meer onder invloed van de nieuwe natuurrampenwet waardoor de dekkingen uitbreidden. De takken gezondheid en hulpverlening groeiden elk ook met meer dan 8 pct, de arbeidsongevallenverzekeringen namen 2 pct toe en de autoverzekeringen noteerden +1,2 procent.

Het is de de eerste keer sinds 2000 dat de groei van de totale premie-inkomsten onder de groei van het bruto binnenlands product (3 pct in 2005) blijft.

De rendabiliteit in de sector verbeterde licht in 2006. De solvabiliteit zakte wel, maar blijft "toereikend", aldus Assuralia. Eind 2006 werkten er in de verzekeringssector 23.581 mensen met contracten van onbepaalde duur. Dat waren er 423 (-1,8 pct) minder dan eind 2005.

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud