Raadkamer verlengt aanhouding Vansteenkiste

©Photo News

De Brusselse raadkamer heeft de aanhouding van Recticel-topman Luc Vansteenkiste voor één maand bevestigd. Vansteenkiste, die sinds maandag is aangehouden op verdenking van handel met voorkennis in het dossier Bois Sauvage, kan wel in beroep gaan tegen de beslissing. Het is niet uitgesloten dat de onderzoeksrechter Vansteenkiste vroeger laat gaan, zoals gebeurde bij Bois Sauvage-topman Vincent Doumier.

(tijd) - Momenteel spit het gerecht een conference-call uit die gebeurde bij Fortis. De buitengewone vergadering van de raad van bestuur van Fortis Bank wordt het cruciale element in het voorkennisdossier rond Bois Sauvage. De Tijd kon de notulen van de bewuste vergadering inkijken. Het betreft een conferencecall die op vrijdag 3 oktober 2008 om 12.15 uur van start ging. Uit het document blijkt dat de 22 deelnemers aan de raad van bestuur op de hoogte gesteld werden van de ontmanteling van de Fortis-holding.

Tijdens de conferencecall stak toenmalig bestuurder Luc Vansteenkiste, die dinsdag in verdenking werd gebracht, niet weg dat hij het moeilijk had met de ontmanteling. 'Als onafhankelijk bestuurder heb ik immers een plicht tegenover de minderheidsaandeelhouders van de bank', benadrukte hij tijdens de vergadering.

De speurders die de voorkenniszaak uitspitten, zullen nu alle details van de gesprekken van de conferencecall willen nagaan en de verklaringen van de aanwezigen noteren. Het wordt een cruciaal element in het onderzoek, luidt het.

Voormalig VBO-voorzitter en toenmalig Fortis Bank-bestuurder Luc Vansteenkiste ontkent dat hij kort na het einde van de conferencecall elementen heeft doorgespeeld aan de beursgenoteerde holding Bois Sauvage, waar hij ook bestuurder is. Vansteenkiste houdt vol dat zijn telefonisch gesprek helemaal niet over de Fortis-zaak ging die België op dat ogenblik al dagenlang in de ban hield.

De speurders beschikken evenwel over getuigenissen die de versie van Vansteenkiste tegenspreken. Om die verklaringen tegen elkaar uit te spelen zou Vansteenkistes aanhouding cruciaal zijn. Morgen verschijnt Vansteenkiste voor de raadkamer die moet oordelen of zijn aanhouding nog gerechtvaardigd is.

Het gerecht beschouwt alle pakketten Fortis-aandelen die Bois Sauvage na de vergadering van Fortis Bank dumpte, als handel met voorkennis. Bois Sauvage verkocht na de conferencecall twee pakketten, nadat het 's morgens er al een van de hand had gedaan. Uiteindelijk gingen bij Bois Sauvage op 3 oktober 3,6 miljoen de deur uit, liefst 12 procent van het aantal Fortis-aandelen dat die dag verhandeld werd.

Die vrijdag, de laatste beursdag voor de ontmanteling van Fortis, zijn trouwens opvallend veel aandelen verhandeld: 28,6 miljoen, terwijl het dagelijkse gemiddelde tussen 15 september en 3 oktober 2008 op 18,6 miljoen lag. De voorbije tien jaar was dat gemiddeld 4,6 miljoen. In Amsterdam werden die dag ook nog eens 34,9 miljoen Fortis-aandelen verhandeld.

Lars Bové

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud