VEB en Deminor dagvaarden Nederlandse Staat

Jan-Maarten Slagter van VEB

De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) en Deminor hebben de Nederlandse staat gedagvaard in verband met het dossier-Fortis. De Nederlandse en Belgische belangenverenigingen verwijten de staat misbruik te hebben gemaakt van omstandigheden die ze zelf mee hebben gecreëerd. VEB en Deminor willen de schade die aandeelhouders door de nationalisatie van Fortis leden, verhalen op de Nederlandse overheid.

(tijd) - Concreet stellen de twee verenigingen dat de Nederlandse staat misbruik heeft gemaakt van de dwangpositie waar Fortis in terecht was gekomen tussen 29 september en 4 oktober 2008. De staat heeft van die positie gebruik gemaakt om een prijs te bedingen voor de Nederlandse activiteiten van Fortis die niet gebaseerd was op enige onafhankelijke waardering, zo vinden VEB en Deminor. Zo zou de staat gedreigd hebben met de aanstelling van een stille curator, die het bestuur zou overnemen.

De verenigingen verwijten Nederland kortom onrechtmatig gehandeld te hebben. Als klap op de vuurpijl wordt de staat verweten te hebben bijgedragen aan de nijpende omstandigheden waarin Fortis zich in die periode bevond, door bepaalde verplichtingen niet na te komen.

Door deze handelswijze heeft de Nederlandse staat niet enkel Fortis, maar ook de aandeelhouders een hak gezet, zo zeggen de twee organisaties. Die hadden moeten instemmen met de verkoop, waar hen niet de kans toe werd verleend. VEB en Deminor eisen daarom een schadevergoeding voor iedereen die op de dag van de verkoop van Fortis Bank Nederland en Fortis Insurance Nederland aandeelhouder was van Fortis.

Verzekeringen

Die schade die de organisaties willen vergoed zien is niet de gekelderde koers van het aandeel. Een vergoeding voor een gedaalde koers is immers niet mogelijk bij wet. Niels Lemmers van het VEB verduidelijkt waar ze dan wel de schade zien. 'Het is de verkoop van de verzekeringen, die helemaal niet nodig was, die de aandeelhouders heeft geschaad.'

De twee belangenverenigingen vragen dan ook aan de rechter om de verzekeringsactiviteiten in het bezit van de Nederlandse staat te blokkeren, zodat deze niet zonder toestemming van Fortis-aandeelhouders kunnen worden verkocht. VEB en Deminor zijn van mening dat de aandeelhouders een recht hebben op de meerwaarde van zo'n verkoop, en dat ze eveneens over een vetorecht beschikken.

Mocht de rechter de claim van de verenigingen afwijzen, dan is er in dezelfde dagvaarding nog een achterpoortje voorzien. De organisaties richten zich immers ook aan Fortis. VEB en Deminor willen Fortis-holding via de rechter verplichten rechtsmaatregelen te nemen tegen de Nederlandse staat om een schadevergoeding af te dwingen, mocht de rechter beslissen dat de Nederlandse staat niet rechtstreeks tot betaling van een schadevergoeding aan de aandeelhouders is gehouden. 'Dit een bewijstechnische ingreep', zo verduidelijkt Lemmers, 'die ervoor moet zorgen dat alle partijen ineens in het geding betrokken zijn.' Alle vluchtwegen worden met andere woorden afgeblokt.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud