"Afbouw tewerkstelling industrie onvermijdelijk"

"De afbouw van de tewerkstelling in de automobielsector en in de industrie in het algemeen is onvermijdelijk. De productiviteit stijgt jaarlijks immers met 2,5 procent zodat dezelfde productie jaar na jaar met veel minder volk kan gerealiseerd worden. Sociale drama's als VW Vorst doen zich thans voor om de 5 à 6 jaar voor", aldus de Leuvense econoom Paul De Grauwe in reactie op de ontslagen bij VW in Vorst.

(belga) De automobielsector verschilt daarin niet wezenlijk van de globale industrie. "De problemen zijn in deze sector wel veel zichtbaarder en emotioneler omdat het gaat om heel grote bedrijven en herstructureringen hier meteen duizenden mensen treffen. Er zijn echter honderden andere kleinere en grote bedrijven waar zich omwille van de productiviteitsgroei hetzelfde voordoet", aldus De Grauwe.

Naast de productiviteitsgroei speelt in het drama bij VW Vorst ook de overcapaciteit in de automobielsector een rol. "Deze is er onder meer gekomen omdat op nationaal vlak overheden heelwat subsidies uitgekeerd hebben om de tewerkstelling te behouden. Vroeg of laat moet die echter toch afgebouwd worden", aldus De Grauwe.

Delokalisatie naar lageloonlanden speelt in dit dossier niet echt een rol. "VW investeert weliswaar in China en India, maar doet dat vooral omdat er daar nog zoveel expansie is".

De Grauwe betreurt wel de nationalistische reflex bij het Duitse VW. "Bedrijfseconomisch was de productie in Vorst zeker te verdedigen, want de productiviteit lag hier niet lager dan in Wolfsburg. Op termijn zal men overigens ook in Duitsland fabrieken moeten sluiten, vermits ook daar de gevolgen van de productiviteitsgroei hun tol zullen eisen", aldus De Grauwe.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud