Audi Brussels werft binnenkort opnieuw aan

Audi Brussels, het voormalige Volkswagen Vorst waar eind vorig jaar een zware herstructurering plaatsvond, gaat binnenkort opnieuw mensen aanwerven. De bedoeling is om tegen eind 2009 honderd bijkomende personeelsleden te tellen.

(belga) Bij de directie kon men geen precieze timing meedelen, maar volgens de vakbonden zullen in september vijftig vaste contracten worden verdeeld. Volgend jaar, als het systeem van arbeidsduurverlenging in werking treedt, komen daar nog enkele tientallen nieuwe aanwervingen bij.

Momenteel wordt met jobstudenten gewerkt, veertig per dag, om de productiecapaciteit te kunnen invullen.

Bij VW Vorst werden vorig jaar 3.500 mensen afgedankt. De fabriek is omgebouwd tot een Audivestiging en in verband daarmee hebben vakbonden en directie een kostenbesparingsplan onderhandeld. Dat voorziet onder meer in langer werken voor hetzelfde loon en het inleveren van anciëniteitsvakantiedagen.

Woensdag kunnen arbeiders en bedienden zich over het plan uitspreken in een referendum. Zowel bij vakbonden als directie bevestigt men dat het plan de voorbije dagen "goed is onthaald". "We verwachten dat er een meerderheid plus één stem zal gevonden worden om het goed te keuren", aldus Stefaan Van Bockstaele van de ACLVB.

Naast de kostenbesparing, wil de directie ook nog een reeks maatregelen nemen in verband met de organisatie van het werk, in lijn met de andere Audifabrieken. Concreet betekent dit de introductie van teamwork (op zichzelf staande ploegen van veertien man), permanente verbeteringsprocessen en een gezondheidsmanagement. Dat laatste element, aldus vakbondsman Van Bockstaele, is bijvoorbeeld "een enorme aandacht voor ergonomie bij de arbeiders" en ook een regelmatige, preventieve check-up van het personeel. "Op die manier zou het absenteïsme kunnen dalen."

Een van die maatregelen is ook de mogelijke invoering van arbeidstijdrekeningen. In dit systeem worden overuren niet langer uitbetaald. Als de werknemers tijdens bepaalde periodes meer uren presteren dan wettelijk is vastgelegd, bijvoorbeeld om pieken in de productie op te vangen, schrijven ze die aan de kredietzijde van hun rekening. Zodra er weer minder werk is, kunnen ze voor de som van dat aantal uren thuisblijven. Elke maand krijgen ze hetzelfde loon. Audi Brussels zou volgens Van Bockstaele wel eens de eerste autofabriek in ons land kunnen zijn die die maatregel invoert. De discussies daarover zullen in de tweede jaarhelft gebeuren en de invoering ervan zal tijd vergen, beklemtoont zijn collega van het ACV, Pascal Van Cauwenberghe.

Bij Audi Brussels rolt deze week de laatste VW Golf van de band. Nadien worden nog de Volkswagen Polo en de Audi A3 Sportback gemaakt. De volgende jaren zou daar de Audi A1, die nog op de tekentafel ligt, bijkomen, en - vanaf 2009 - het nieuwe model van de Polo. "Deze wagen doet het heel goed momenteel. Met onze kostenbesparingen zijn we concurrentieel om deze auto te maken. Bovendien is het onderstel van Audi en Polo hetzelfde, dus investeringen zijn niet nodig", illustreert Van Bockstaele.

De groep Audi beoogt de productie van zowat 1,5 miljoen wagens tegen 2015. "Audi Brussels maakt daarbij een vast onderdeel uit van deze groeistrategie", luidt het in een mededeling van de directie.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud