Advertentie

Beleggers belonen Bekaert voor goede cijfers (update)

De producent van geavanceerde staalproducten Bekaert heeft in 2006 een nettowinst geboekt van 142,3 miljoen euro, een kwart minder dan in 2005. Het cijfer ligt echter boven de analistenconsensus van 133 miljoen euro. Op Euronext Brussel gaat het aandeel meer dan 4,5 procent hoger.

(tijd) Het bedrijf stelt een dividend voor van 2,50 euro per aandeel. Voor 2007, dat 'goed gestart' is, verwacht de onderneming een verhoogde volatiliteit van de grondstofprijzen.

Het bedrijfsresultaat (ebit), rekening houdend met eenmalige opbrengsten en kosten, kwam uit op 146 miljoen euro, tegenover 136 miljoen euro in 2005. Dat brengt de ebit-marge op 7,3 procent van de omzet, komende van 7,1 procent. De ebit voor eenmalige opbrengsten en kosten daalde met 3 procent tot 163 miljoen. Die marge daalde van 8,8 procent in 2005 tot 8,1 procent in 2006.

De bedrijfskasstroom (ebitda) bereikte in 2006 een recordhoogte van 262 miljoen euro, 2 procent meer dan in 2005. De ebitda-marge bedroeg 13 procent, tegenover 13,4 procent in 2005.

De divisie geavanceerde draadproducten behaalde een bedrijfsresultaat van 180 miljoen euro, wat 1,1 procent minder is dan in 2005. In de mature markten Europa en Noord-Amerika had Bekaert te kampen met een verzwakte vraag. Geavanceerde materialen droeg voor 12 miljoen euro bij aan het bedrijfsresultaat, wat een verdubbeling is tegenover 2005. Het bedrijfsresultaat in de divisie geavanceerde deklagen kwam uit op 1 miljoen euro, na een verlies van 4 miljoen euro het jaar voordien.

Eerder maakte Bekaert al omzetcijfers voor 2006 bekend. De omzet bedroeg 2.010 miljoen euro, een stijging met 5 procent tegenover een jaar eerder. Die toename was voor 1 procent toe te schrijven aan organische groei en voor 4 procent aan overnames en desinvesteringen. De divisie geavanceerde draadproducten, veruit de grootste actvititeit, boekte een omzetgroei van 5 procent tot 1.724 miljoen euro. In China steeg de omzet van die afdeling met 54 procent. Bekaert investeerde 100 miljoen euro in China in 2006 en stelt voor de regio 'hetzelfde investeringsniveau te blijven behouden'. De omzet voor geavanceerde materialen nam met 11 procent toe tot 156 miljoen euro, die voor geavanceerde deklagen met 3 procent tot 136 miljoen euro.

Op basis van 'sterke resultaten en het vertrouwen in de toekomst' stelt het bedrijf voor een brutodividend uit te keren van 2,50 euro per aandeel. Dat zou overeenkomen met een nettodividend van 1,875 euro per aandeel.

2007 is volgens Bekaert goed begonnen, maar het bedrijf verwacht 'opnieuw een verhoogde volatiliteit van de grondstofprijzen'. Een concrete vooruitblik voor het lopende boekjaar wordt niet vermeld. Wel geeft de onderneming mee 'versneld te blijven investeren om haar markt- en technologisch leiderschap te versterken en optimaal in te spelen op de groei in de BRIC-landen (nvdr: Brazilië, Rusland, India en China)'.

Op Euronext Brussel noteert het aandeel Bekaert rond 11 uur 3 procent hoger op 95,05 euro.

Roel Verrycken

foto bekaert

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud