Buffetts lieveling wordt rijkste Chinees

Alleen de onrechtstreekse verbondenheid met het Orakel van Omaha is al voldoende om toe te kunnen treden tot de wereld van de grote fortuinen.