Cumerio bevestigt verwachtingen voor 2007

Cumerio, de specialist in koperverwerking, bevestigt in een kwartaalupdate de verwachting om in 2007 een recurrent bedrijfsresultaat te behalen van 70 tot 75 miljoen euro. Het bedrijf heeft zich ingedekt tegen de blootstelling aan de dollar en aan metaalprijzen en wil tot 10 procent van zijn eigen aandelen inkopen.

(tijd) Het aandeel Cumerio wint 2,6 procent tot 23,80 euro. Eerder op de dag koerste het meer dan 5 procent hoger.

Het bedrijf meldt ook dat het zich voor dit jaar voor 80 procent van zijn strategische blootstelling aan de dollar heeft ingedekt aan een koers van 1,32 dollar per euro. Tegen de blootstelling aan de prijzen voor koper, goud en zilver heeft Cumerio zich voor 90 procent voor 2007 en 70 procent voor 2008 ingedekt, en dat in euro.

De belangrijkste divisie, kopersmelterij en koperraffinage, presteerde goed. In Bulgarije werden 67.000 ton anodes geproduceerd, tegenover 51.000 ton in dezelfde periode een jaar eerder. De kathodeproductie lag op 17.000 ton, vergeleken met 15.000 ton vorig jaar. Toen werd de productie wel verstoord door herstellingswerkzaamheden. De productie in Belgie lag in lijn met die van vorig jaar. Voor het hele jaar mikt Cumerio op een productie van 230.000 ton anodes, dat ligt onder het cijfer van 2006 (238.500 ton). Ook dit jaar vinden werkzaamheden plaats: de kopersmelterij ligt vanaf 1 april stil voor 55 kalenderdagen.

De afdeling koperproducten profiteert van een blijvend sterke vraag naar draden en kabels. De productie van koperdraad in het eerste kwartaal nam met 9 procent toe tot 117.000 ton. De premies zijn gevoelig verbeterd tegenover een jaar geleden. 'Vraag en aanbod zijn sinds het begin van het jaar veel beter in balans', luidt het.

Cumerio verwacht voor het lopende boekjaar een recurrente bedrijfswinst (rebit) te halen van 70 tot 75 miljoen euro. Dat cijfer ligt lager dan dat van vorig jaar, maar werd bij de publicatie van de jaarcijfers over 2006 positief onthaald omdat al vaststond dat een van de belangrijkste inkomstenbronnen voor Cumerio, de TC/RC (Treatment & Refinement Charges), lager zullen zijn. In 2006 lagen de TC/RC, inclusief het extraatje van de prijsparticipatie (PP) op een recordhoogte van 31 dollarcent per pond. Voor 2007 mikt Cumerio op een TC/RC, zonder PP, van maximaal 22 dollarcent per pond.

De lagere koperprijs en kortere betaalperiodes voor koperproducten hadden een positief effect op het werkkapitaal. In het tweede kwartaal wordt echter een negatief effect verwacht, door de recente stijging van de koperprijs.

Vandaag/donderdag vindt de gewone en de buitengewone aandeelhoudersvergadering van de groep plaats. De Raad van Bestuur zal daar, naast een brutodividend van 0,70 euro per aandeel, de hernieuwing voorstellen van de machtiging tot inkoop van eigen aandelen. Cumerio wil tot 10 procent van de uitstaande aandelen inkopen, waar eerder melding was gemaakt van 5 procent. Eind 2006 had Cumerio 244.000 eigen aandelen.

Roel Verrycken roel.verrycken@tijd.be

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud